Przebadali dzieci - graczy komputerowych. Teraz Fundacja LOTTO promuje odpowiedzialne granie

Trwa projekt badawczo-naukowy realizowany przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej przy partnerstwie z Fundacją "Dbam o Mój Z@sięg" oraz pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Celem inicjatywy jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież, a także edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania. W ramach przedsięwzięcia "Granie na ekranie" organizatorzy opublikowali właśnie raport podsumowujący wyniki przeprowadzonych badań, który zawiera rekomendacje mające na celu dalszą promocję odpowiedniej kultury korzystania z gier cyfrowych.

jedna z infografik z projektu
fundacjalotto.pl/granie-na-ekranie/

„Granie na ekranie” to jedna z najważniejszych inicjatyw badających tematykę higieny cyfrowej wśród najmłodszych w ostatnich latach. Projekt prowadzony jest od 2019 roku. W jego ramach zrealizowano w szkołach na terenie całego kraju ogólnopolskie badanie ilościowe, w którym wzięło udział 56 535 uczniów (w 768 szkołach biorących udział w projekcie) oraz badanie jakościowe, uwzględniające m. in. wywiady pogłębione z terapeutami uzależnień od gier oraz badania fokusowe
skupione wokół najpopularniejszych gier cyfrowych.
Zgromadzone materiały pozwoliły na publikację raportu, który obrazuje stan faktyczny stosunku młodych ludzi do grania. Wśród wniosków znajdują się pogłębione informacje przedstawiające wpływ gier na dobrostan i zdrowie, wzory korzystania z nowych technologii i mediów społecznościowych, wzory korzystania z gier cyfrowych, obciążenia związane z graniem oraz kwestie rodzinne. 

Całość raportu dostępna jest do pobrania pod adresem: www.GRANIEnaEKRANIE.pl.

Najmłodsze pokolenia to cyfrowi tubylcy, którzy w świecie technologii odnajdują się nierzadko lepiej niż ich rodzice. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wzięła sobie za cel wsparcie obu stron w dialogu, bowiem jednym z istotnych obszarów naszej aktywności jest działanie na rzecz zapewnienia bezpiecznej rozrywki. Chcielibyśmy, by wnioski płynące z raportu „Granie na ekranie” oraz aktywności zaplanowane dla młodzieży i opiekunów pomogły w przyjemnym, rozsądnym i bezpiecznym korzystaniu z możliwości, jakie niewątpliwie niesie technologia

– podsumowała Anna Kukla, Prezes Zarządu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Zrealizowane działania badawcze podjęte w projekcie „Granie na ekranie” pozwoliły na wyłonienie najważniejszych rekomendacji. Pomocne w tym będą również przeprowadzone w ramach projektu bezpłatne szkolenia dla Młodych Wolontariuszy, dzięki którym wybrani uczniowie ze szkół w całej Polsce są przygotowywani do prowadzenia warsztatów dla rówieśników w swoim najbliższym otoczeniu. Podobną rolę pełni cykl wykładów dla rodziców i nauczycieli, podczas których zdobywają wiedzę o świecie gier cyfrowych oraz skutecznym wspieraniu dzieci w odpowiedzialnym graniu w gry.

Kluczowe dla projektu było zebranie aktualnej i rzetelnej wiedzy o graniu w gry cyfrowe przez uczniów dzięki badaniom naukowym oraz koncepcja zaangażowania w edukację samej młodzieży. Zależało nam, aby przekaz naszych szkoleń podkreślał pozytywne aspekty grania w gry, ale także wskazywał zagrożenia wynikające z ich nadużywania. Wiedzę tę przekazujemy także rodzicom i nauczycielom, dla których realizowane są specjalne wykłady

– powiedział o działaniach w ramach projektu dr Maciej Dębski, Prezes Fundacji „Dbam o Mój Z@sięg”.

Projekt „Granie na ekranie” to nie tylko opublikowany raport, lecz także dalsze działania i narzędzia, m.in. scenariusze lekcji i pomoce naukowe dla nauczycieli, pomoce dla rodziców, a także samych uczniów, które będą udostępnione w formie cyfrowej na stronie projektu i możliwe do wykorzystania w dowolnym czasie. Dzięki wnioskom płynącym z raportu możliwe będzie lepsze zrozumienie świata gier cyfrowych, a rekomendacje w nim zawarte pozwolą Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na kontynuację tworzenia zasad bezpiecznej rozrywki dla najmłodszych. 

Szczegóły dotyczące projektu „Granie na ekranie”, aktualizacje dotyczące dalszych aktywności oraz materiały do pobrania znajdują się na stronie: www.GRANIEnaEKRANIE.pl.

 

 

 Źródło: niezalezna.pl, Fundacja LOTTO

#Lotto #Fundacja LOTTO #Granie na ekranie #Dbam o Mój Z@sięg #badania #młodzież #dzieci

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo