Owce oczyszczą rezerwat przyrody!

Owce wrzosówki wróciły do rezerwatu „Gorzowskie Murawy”. Liczące kilkadziesiąt zwierząt stado pomaga usunąć roślinność ograniczającą rozwój zbiorowisk muraw napiaskowych i kserotermicznych będących przedmiotem ochrony w tym rezerwacie przyrody.

David Mark/pixabay.com/service/license/

Jak poinformował Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gorzowie Wlkp., to kolejny sezon, kiedy owce pomagają w zachowaniu w dobrej kondycji terenu rezerwatu oraz ostoi Natura 2000.

Zwierzęta należą do stowarzyszenia Klub Przyrodników ze Świebodzina, które prowadzi m.in. Muzeum Łąki w Owczarach w pow. słubickim. Tam również są wypasane wrzosówki.

Bielewicz zaznaczył, że powrót owiec jest wspólną inicjatywą RDOŚ w Gorzowie, gorzowskiego magistratu oraz Stowarzyszenia Klub Przyrodników i stanowi realizację zapisów opracowanego planu zarządzania obszarem Natura 2000.

Zwierzęta przez najbliższe kilka miesięcy będą „pracować” na Gorzowskich Murawach usuwając z nich roślinność ograniczającą rozwój chronionych siedlisk przyrodniczych należących m.in. do typów muraw ostnicowych, kłosownicowych i szczotlichowych.
- wyjaśnił Bielewicz.

Dodał, że wypas owiec jest prowadzony w kwaterach ustawianych z siatki i lekkich słupków, natomiast codzienny nadzór nad owcami sprawuje pasterz zakwaterowany w namiocie turystycznym. Kiedy zwierzęta „oczyszczą” dany obszar, są przenoszone wraz z ich zagrodą w inne miejsce.

Prowadzony w ramach działań ochronnych wypas zwierząt, wspiera dodatkowo zachowanie starych, rodzimych ras zwierząt - owiec wrzosówek - odpornych na trudne warunki klimatyczne oraz choroby.
- wskazał Bielewicz.

Rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy jest częścią obszaru Natura 2000 i należy do jednych z cenniejszych na Ziemi Lubuskiej obszarów chroniących zanikające już elementy krajobrazu roślinnego naszego kraju jakim są zbiorowiska roślin kserotermicznych i napiaskowych wraz ze specyficzną fauną bezkręgowców.

Rezerwat zajmuje kompleks wzgórz na krawędzi pradoliny Warty znajdujących się w granicach miasta Gorzowa, na terenie dawnego poligonu wojskowego. Wiosną 2018 r. został udostępniony turystom, ma wyznaczony szlak dla ruchu pieszego i rowerowego.

 

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

#ekologia #natura #przyroda #styl życia

Mariola Łukawska
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo