Czarnek: trzeba ściślejszej współpracy lubelskich uczelni

- Współpraca uczelni lubelskich w ramach Ligi Cyfryzacji może być fundamentem ich merytorycznej współpracy i większej konsolidacji – mówił w Lublinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL , via Wikimedia Commons

Czarnek uczestniczył w konferencji poświęconej tworzeniu Ligi Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich, w której uczestniczyli przedstawiciele lubelskich publicznych uczelni wyższych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Medycznego.

Pomysł utworzenia Ligi powstał na Uniwersytecie Medycznym i dotyczy stosowania nowoczesnych technik cyfrowych w szeroko pojętej telemedycynie, ale także stworzenia wspólnej bazy naukowej i wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych lubelskich uczelni.

"Nie ma najmniejszej wątpliwości, że współpraca uczelni lubelskich w zakresie cyfryzacji jest konieczna i na pewno będzie korzystna dla wszystkich uczelni, które w tej Lidze Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich będą brały udział"

– powiedział Czarnek.

Podkreślił, że jako minister nie oczekuje, żeby lubelskie uczelnie przekształciły się w jeden uniwersytet, ale chce "zdecydowanie większej konsolidacji, większej współpracy uczelni lubelskich opartej na konkretnych zadaniach". "Chciałbym, żeby Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich była fundamentem merytorycznej współpracy między uczelniami lubelskimi" – zaznaczył.

"Nie musi to doprowadzić w przyszłości do jednego uniwersytetu lubelskiego. Być może byłoby to znakomite, ale nie to jest moim celem. Moim celem jest, żeby wykorzystać Ligę (…) do tego, żeby współpraca między uczelniami lubelskimi była na jeszcze większym poziomie niż obecnie"

– dodał Czarnek.

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska powiedział dziennikarzom, że "głównym nośnikiem" idei ligi cyfryzacji jest sprawa szeroko pojętej telemedycyny w aspekcie klinicznym, dydaktycznym i naukowym. "Jednak nie będzie to prawidłowo funkcjonować, jeśli nam nie pomogą koledzy z innych uczelni. Przy połączeniu sił wszystkich uczelni będziemy mogli działać w sposób niezwykle efektywny" – powiedział.

Przewodniczący Rady Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Marek Niezgódka podkreślił, że transformacja cyfrowa w ochronie zdrowia prowadzi do takich przedsięwzięć, których żadna pojedyncza uczelnia medyczna nie jest w stanie w pełni udźwignąć. W jego ocenie głęboka przebudowa w obszarze ochrony zdrowia wymaga współdziałania reprezentantów medycyny, nauk technicznych, informatycznych, ale również nauk społecznych i humanistycznych.

Jego zdaniem współpraca uczelni daje możliwość tworzenia zespołów, które będą poszukiwać rozwiązań dla sprawnego funkcjonowania państwa czy rozwoju gospodarki.

"Takie problemy dzisiaj wiążą się chociażby z zagadnieniami ochrony zdrowia, które zostały przez pandemię uświadomione, problemów, które pokazują, że żadna wąska medyczna specjalność nie wystarcza do tego, żeby radzić sobie z całokształtem wyzwań, które sparaliżowały niemal całe nasze życie na długi czas"

– mówił dziennikarzom prof. Niezgódka.

Wspólna cyfrowa platforma nauki i edukacji ma obejmować m.in. infrastrukturę obliczeniową, archiwalną, komunikacyjną, bazę dokumentacji wyników badań naukowych, a otwarta infrastruktura zasobów edukacyjnych umożliwi m.in. prowadzenie edukacji obywatelskiej.

"Efekt synergii programowej jest nie do przecenienia, a premią stanie się osiągnięcie znacząco wyższej pozycji i podniesionej konkurencyjności. Wydaje się, że łącząc w sposób umiejętny nasze siły, jesteśmy w stanie stworzyć tutaj w Lublinie ośrodek, hub kompetencji, który stanie się atrakcyjny zarówno dla edukacji, jak i dla gospodarki"

– mówił prof. Niezgódka.

O formule organizacyjnej Ligi zdecydują partnerzy. Według Niezgódki realizacja wspólnych zadań badawczych czy dydaktycznych daje też możliwości korzystania z różnych źródeł finansowania.

"Dla różnych takich układów powiązanych ze sobą czy to federacyjnie, koalicyjnie są dostępne olbrzymie środki w wielkich programach, takich jak Nowy Program Ramowy czy w Programie Odbudowy. Tutaj dzięki takiemu uwspólnieniu różnych form pojawi się możliwość uzyskiwania dostępu do źródeł finansowania niedostępnych dla pojedynczych podmiotów"

– dodał prof. Niezgódka.

Prof. Załuska powiedział dziennikarzom, że utworzenie uniwersyteckiego centrum cyfryzacji według szacunków ma kosztować ok. 130 mln zł. Uczelnia wystąpiła już do Ministerstwa Zdrowia ze stosownym wnioskiem o finansowanie tej inwestycji.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Lubelskie

Dominika Pazdyka
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo