Minister Abramowicz z nagrodą TV Republika w kategorii "Biznes"! "Uznanie nie tylko dla mojej pracy"

Kapituła nagrody zdecydowała o przyznaniu jej ministrowi w dowód uznania dla jego działalności w roku 2020 w zakresie aktywnego wsparcia polskich przedsiębiorców w trakcie pandemii - argumentował w laudacji dyrektor generalny Telewizji Republika Radosław Dobrzyński. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz przyznał, że nagrodę traktuje nie tylko jako uznanie dla swojej pracy, ale też ogromnego zaangażowania pracowników ze swojego biura, a także jako uznanie pracy wszystkich przedsiębiorców z małych i średnich firm.

fot. Telewizja Republika

- W czerwcu bieżącego roku miną trzy lata od momentu powołania Pana Ministra na stanowisko Rzecznika MŚP i będzie to półmetek jego kadencji - przypomniał w laudacji Radosław Dobrzyński.

(fot. Telewizja Republika)

Dyrektor generalny TV Republika wskazał, że kapituła nagrody zdecydowała o przyznaniu jej ministrowi „w dowód uznania dla jego działalności w roku 2020 w zakresie aktywnego wsparcia polskich przedsiębiorców w trakcie pandemii”.

Wymienił tez inicjatywy, które są wynikiem aktywności ministra Abramowicza. To m.in.:

  • powołanie do życia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku, liczącej prawie 300 organizacji członkowskich  – największej platformy spotykania się biznesu w Polsce; 
  • tworzenie i opiniowanie projektów ustaw przez zespoły robocze; 
  • utworzenie Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku, zrzeszającej nie tylko MŚP, ale także duże przedsiębiorstwa, łącznie ponad 120 firm; 
  • aktywna współpraca z administracją i partnerami zewnętrznymi, m.in. z Min. Finansów, Min. Rozwoju, Min. Rodziny i Polityki Społecznej;  
  • utworzenie Rady Naukowej przy Rzeczniku dla współpracy z uczelniami wyższymi.
  • Dobrzyński zaznaczył, że ”głównym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży konstytucji dla biznesu”.

Podsumowując, pan rzecznik Adam Abramowicz w sposób bardzo aktywny i zorientowany na potrzeby przedsiębiorców pomagał im w przetrwaniu ciężkiego okresu pandemii, co niewątpliwie przyczyniło się do relatywnie dobrej kondycji naszej gospodarki na tle innych gospodarek europejskich i światowych, pomimo kryzysu wywołanego pandemią

- podkreślił na koniec.

Rzecznik MŚP: Nagroda to uznanie dla pracy wszystkich przedsiębiorców

- Bardzo dziękuję kapitule Telewizji Republika za przyznanie nagrody w kategorii „Biznes”. Jest to dla mnie tym bardziej cenne, że nagroda pochodzi od Telewizji, która codziennie porusza sprawy gospodarcze, sprawy przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których jestem rzecznikiem

- mówił minister Abramowicz.

Rzecznik MŚP przyznał, że nagrodę traktuje nie tylko jako uznanie dla swojej pracy, ale też ogromnego zaangażowania pracowników ze swojego biura, a także jako uznanie pracy wszystkich przedsiębiorców z małych i średnich firm, „które codziennie tworzą dochód narodowy, pracując dla siebie, dla pracowników, ale także dla Polski”.

 

Źródło: Telewizja Republika, niezalezna.pl

#Gala Telewizji Republika

Aleksander Mimier
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo