Dobra wiadomość dla gospodyń wiejskich

Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowe rozwiązania zapewnią kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

B Czajka, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Zmienią się również przepisy określające przekazywanie pomocy finansowej kołom gospodyń wiejskich. Co roku będzie to łącznie ok. 40 mln zł. Rząd rozważa zwiększenie finansowania programu w kolejnych etapach.

Kompetencje dotyczące pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich na realizację swoich zadań zostały przeniesione od ministra ds. rozwoju regionalnego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Decyzje o wpisie do rejestru danego koła oraz decyzje dotyczące przyznania pomocy wydawać będzie kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Doprecyzowano przepisy dotyczące reprezentacji koła gospodyń wiejskich przed jego wpisem do rejestru. Dotychczasowe przepisy zakładają, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W projekcie dodano przepisy uwzględniające te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany zarząd, który je reprezentuje.

Doprecyzowano przepisy dotyczące udostępnienia informacji z rejestru kół gospodyń wiejskich prowadzonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Projekt nowelizacji ustawy został przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Koła gospodyń wiejskich to dobrowolne – niezależne od administracji rządowej i samorządowej – społeczne organizacje mieszkańców wsi, aktywnie działające na rzecz środowisk wiejskich. Już w 2018 r. rząd umożliwił tym organizacjom uzyskanie osobowości prawnej poprzez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, a tym samym dał możliwość samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych. Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 10 tys. kół gospodyń wiejskich - podało CIR. 

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#rolnictwo

Dominika Pazdyka
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo