Szymański o preambule ustawy ratyfikacyjnej: Wyjątkowo nieudolna próba

Preambuła do ustawy ratyfikacyjnej buduje bałagan legislacyjny; decyzja dotyczy strony dochodowej budżetu UE, a część preambuły strony wydatkowej - ocenił podczas posiedzenia senackich komisji minister ds. UE Konrad Szymański. Według niego preambuła KO i PSL to próba wywarcia skutków normatywnych.

EU2016 SK, CC0, via Wikimedia Commons

W środę połączone senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrują ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE.

W trakcie posiedzenia komisji senatorowie KO i PSL zaproponowali dodanie do ustawy ratyfikacyjnej preambuły. Senatorowie nie zaproponowali do ustawy poprawek.

Minister ds. UE odnosząc się do debaty senatorów podczas posiedzenia połączonych komisji podkreślał, że uruchomienie całego Funduszu Odbudowy jest uzależnione od ratyfikacji decyzji przez wszystkie państwa członkowskie. Jak dodał, uruchomienie pierwszej transzy środków z Funduszu Odbudowy, czyli 13 proc. z tych środków, może nastąpić kolejnego miesiąca od ratyfikacji. Zaznaczył, że jeśli np. parlamenty narodowe zakończą procedurę ratyfikacyjną 1 czerwca, wówczas środki zostaną uruchomione w lipcu.

Szymański odniósł się także do propozycji senatorów KO i PSL dodania preambuły do ustawy. Jak zauważył, do każdego aktu, w szczególności aktu uroczystego można dodawać "różnego rodzaju wezwania", dodał, propozycja KO i PSL może wywieść skutki normatywne.

- Państwo przy pomocy preambuły próbują wywieść skutki normatywne. Jest to wyjątkowo nieudolna próba

- powiedział minister.

Zaznaczył, że w preambule została zaproponowana nowa instytucja oraz jej skład. "Jest to fundamentalna wątpliwość. Decyzja o zasobach własnych dotyczy strony dochodowej budżetu UE, czyli sposobu finansowania budżetu UE przez najbliższe lata. Druga część preambuły w sposób wyraźny dotyczy strony wydatkowej. Związek między jednym, a drugim istnieje, ale związku tematycznego, z punktu widzenia zasad legislacyjnych nie ma żadnego - mówił minister ds. UE. "Buduje to bałagan legislacyjny, jeśli nie fałszywe wrażenie warunkowości" - ocenił Szymański.

Wątpliwości ministra podzielili przedstawiciele Biura Legislacyjnego Senatu.

Zgodnie z propozycją preambuły KO i PSL władze RP zobowiązują się, że środki z Funduszu Odbudowy będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów.

"W tym celu zostanie powołany komitet monitorujący, który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności"

- czytamy w propozycji.

W skład tego komitetu, godnie z zaproponowanym przez KO i PSL preambułą, wejdą przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu, Senatu oraz reprezentanci organizacji samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, organizacji związkowych i organizacji pozarządowych "wskazani przez te podmioty według przepisów odrębnej ustawy".

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl, Twitter

#koronawirus

am
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo