Archeolog Marek Konopka odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Wybitny archeolog i dokumentalista zabytków Marek Konopka został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W imieniu wicepremiera Piotra Glińskiego odznaczenie wręczyła wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, generalny konserwator zabytków Magdalena Gawin.

dzieje.pl

Jak poinformowano we wtorek na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS), "uroczystość odbyła się podczas walnego zgromadzenia członków Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS".

Wiceminister Magdalena Gawin podkreśliła, że przyznanie Złotego Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" stanowi uhonorowaniem długoletniej owocnej działalności zawodowej i społecznej wyróżnionego oraz jest wyrazem uznania dla jego zasług

- napisano na stronie resortu kultury.

"Od wielu dekad pracuje Pan nieprzerwanie na rzecz ochrony naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego. Trudno wyliczyć obszary, w których działał Pan dla dobra zabytków i instytucji kultury. Jest Pan przecież wybitnym archeologiem, inwentaryzatorem zabytków, dokumentalistą, muzealnikiem, archiwistą, zasłużonym urzędnikiem państwowym, autorem publikacji poświęconych archeologii, muzealnictwu i ochronie zabytków, redaktorem czasopism naukowych i popularnonaukowych, aktywnym członkiem prestiżowych gremiów opiniodawczo-doradczych i stowarzyszeń, a także wielkim społecznikiem"

– powiedziała prof. Gawin, cytowana w informacji.

Gawin przypomniała, że Konopka "zorganizował na przełomie lat 70. i 80. XX w. program Archeologiczne Zdjęcie Polski, czyli centralnej ewidencji stanowisk archeologicznych, która do chwili obecnej objęła 93 proc. powierzchni Polski", oraz "że jest autorem wniosków o wpis zabytków z terenu Polski na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, w tym Starego Miasta w Zamościu, a także siedmiu wniosków o wpis na Listę +Pamięć Świata+ UNESCO".

Marek Konopka urodził się 24 grudnia 1940 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku archeologia, gdzie był uczniem prof. W. Antonowicza.

"Jest wybitnym archeologiem, dokumentalistą zabytków, jednocześnie redaktorem wielu czasopism i monografii z zakresu muzealnictwa, ochrony zabytków i archeologii. Był redaktorem naczelnym kwartalnika +Z otchłani wieków+, rocznika +Informator Archeologiczny+ (w latach 1967–89)" - czytamy na stronie MKDNiS.

Przypomniano, że "pracował w wielu instytucjach kultury, w których zajmował się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa, m.in. w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków, Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN, Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie, w którym w latach 1990-95 był dyrektorem". "W latach 1999-2002 był doradcą wiceministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, dyrektorem Departamentu Archeologii w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków" - napisano.

Podkreślono, że "od początku swojej drogi zawodowej Marek Konopka działał również społecznie w wielu organizacjach, m.in. w Polskim Komitecie Narodowym ICOMOS, w którym od 1999 r. pełni funkcję wiceprezesa". "Jest twórcą Biuletynu Informacyjnego PKN ICOMOS, którym do dziś kieruje jako redaktor naczelny i do którego pisze większość tekstów, łącząc dwie wielkie pasje swego życia – ochronę zabytków i dziennikarstwo" - napisano na stronie MKDNiS.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo