Kultura z gigantycznym dofinansowaniem!

Łączny nakład na filar Polskiego Ładu "Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek" ma w latach 2021-2030 wynieść 64,8 mld zł. Jako najważniejszy w tej części Polskiego Ładu wskazano Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19.

pixabay

W sobotę w czasie konwencji programowej prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy.

Jednym z jego filarów jest "Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek". Nakłady łączne na tą część Polskiego Ładu mają wynieść w latach 2021-2030 64,8 mld zł. Średnia roczna wydatków to 7,2 mld zł.

Wśród kilkudziesięciu programów wchodzących w skład tego filaru zwrócono szczególną uwagę na trzy z nich, które w dokumencie określono jako "najważniejsze zmiany". Wśród nich jest Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19.

"Aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej i uniknąć efektu straconego pokolenia, uruchomimy dodatkowe zajęcia dla chętnych, nie w formie tradycyjnych lekcji, ale warsztatów lub konsultacji. Oprócz nadrabiania wiedzy, drugim elementem programu będzie promocja sportu przez turnieje w najpopularniejszych dyscyplinach"

– wyjaśniono.

Drugim z kluczowych programów w tym filarze będzie "Zielona szkoła" (1000 zeroemisyjnych szkół). W jego ramach ma zostać wykonana termomodernizacja szkół obejmująca poprawę efektywności energetycznej budynków, a także wyposażenie ich w instalacje ogrzewania ekologicznego i energooszczędne oświetlenie oraz w lepsze systemy wentylacyjne.

Trzecią z kluczowych inicjatyw będzie program "Świetlica". "Będziemy dążyć do tego, aby szkoły opiekowały się dziećmi w czasie, w którym rodzice pracują. Aby jednak dzieci rzeczywiście chciały zostać po lekcjach, należy zaproponować wartościową ofertę na pograniczu edukacji i rekreacji" – opisano.

Na filar "Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek" składa się również kilkadziesiąt innych programów. Część z nich związana jest ze szkołami, m.in. program "Kompetencje cyfrowe", w którego ramach szkoły wzbogacą się o "latarnika cyfryzacji". "To wybrani nauczyciele, którzy przejdą odpowiednie szkolenie z kompetencji cyfrowych i skoordynują rozwój takich kompetencji wśród uczniów" – opisano.

Inny program związany ze szkołą to "Cyfrowa podstawa programowa". Wyjaśniono, że nie będzie nowoczesnej szkoły bez wykorzystania nowych technologii w systemie edukacji. "Dlatego wdrożymy repozytorium materiałów elektronicznych w postaci filmów i nagrań omawiających podstawę programową dla klas szkół podstawowych i średnich" – sprecyzowano.

Część z propozycji dotyczy również szkół wyższych i nauki. W ramach programu "Kredyt studencki" wprowadzone mają być zmiany w prawie bankowym, umożliwiające udzielanie kredytów osobom, które potrzebują pieniędzy na utrzymanie się w trakcie studiów w Polsce lub za granicą, a są pozbawione stałych dochodów.

Innym jest Program Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej. Jak napisano, w 2023 r. obchodzimy 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z największych Polaków. "Z tej okazji rząd przygotuje wieloletni program finansujący zorganizowanie i działania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej – forum współpracy naukowej oraz programów kształcenia dla polskich i zagranicznych uczonych, zwłaszcza w takich dziedzinach jak medycyna, astronomia, fizyka czy matematyka, a także program kształcenia w tych dziedzinach. Będziemy dbać także o dalszy rozwój takich instytucji jak Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Warszawskie Towarzystwo Naukowe czy Narodowe Centrum Nauki" – zapewniono.

Planowane jest też ogłoszenie 2023 rokiem nauki z uwagi na 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. "Kluczowym punktem przygotowań do obchodów byłaby budowa kilkudziesięciu małych Centrów Nauki Kopernik w powiatach lub związkach powiatów" – czytamy.

W ramach tego filaru planowany jest również rozwój muzeów w ramach programu "Sieć nowoczesnych muzeów". "Realizujemy wyjątkowy projekt budowy bardzo szerokiej sieci nowoczesnych muzeów – państwo polskie jest zaangażowane w ponad 100 projektów muzealnych w całym kraju. Wszystkie te instytucje pełnią tradycyjne funkcje – kształcenia, edukacji, tworzenia narodowej tożsamości. Jednocześnie nowe muzea budowane są według światowych standardów – jako instytucje nowoczesne, interaktywne, zachęcające do zadawania pytań o przeszłość i przyszłość, zmuszające do szukania odpowiedzi" – czytamy.

Jedną z inicjatyw w ramach tego filaru Polskiego Ładu ma być – jak napisano – większa transparentność organizacji pozarządowych. "Zmniejszymy biurokratyczne obciążenia organizacji pozarządowych i uprościmy publiczny dostęp do informacji o organizacjach. To, co do tej pory było dobrą praktyką liderów III sektora, będzie obowiązkiem dla dużych NGO-sów" – podkreślono.

W tym filarze postawiono też na wsparcie młodych sportowców. Program "Sportowe nadzieje" będzie polegał na identyfikacji grupy 15-16-letnich zawodników z potencjałem w strategicznych dyscyplinach sportowych.

Na wsparcie mają też liczyć artyści. Opracowane zostały założenia ustawy o uprawnieniach artystów zawodowych dla najbiedniejszych artystów, które cywilizują warunki pracy artystycznej i zapewniają najniżej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dodano, że projekt zakłada możliwość uzyskania przez artystę dopłaty do składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

Wczytuję komentarze...



Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo