MEiN: Nie karać nauczycieli akademickich za poglądy. Resort chce zmian w ustawie

MEiN skierowało do opiniowania projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewiduje on m.in., że nauczyciel akademicki nie będzie mógł być ukarany za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. To dobra wiadomość dla środowiska naukowców, którzy nie mogliby być już z absurdalnych powodów karani, jak np. prof. Aleksander Nalaskowski czy prof. Ewa Budzyńska.

Aleksander Nalaskowski i Ewa Budzyńska
Zdjęcie ilustracyjne/ pixabay.com/@jarmoluk

Projekt ustawy przewiduje m.in. dodanie do katalogu zadań rektora dodatkowego zadania polegającego na "zapewnianiu w uczelni poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni".

Regulacja ta – jak wyjaśniają jej autorzy – ma na celu zobligowanie rektora do podejmowania w większym zakresie działań ukierunkowanych na zapewnienie członkom wspólnoty uczelni możliwości swobodnego wyrażania poglądów na jej forum.

Projekt zakłada ponadto dodanie przepisu, zgodnie z którym wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego.

Stop zawieszaniu za katolicki światopogląd

Warto podkreślić, że projektowana regulacja będzie adresowana do nauczycieli akademickich i ma na celu wyłączenie możliwości karania ich za wyrażane stanowiska we wskazanym zakresie. W efekcie wprowadzenia tej regulacji czyny nauczycieli akademickich nie będą mogły być przedmiotem czynności i postępowań realizowanych przez rzeczników dyscyplinarnych i komisje dyscyplinarne

 – podano w ocenie skutków regulacji.

Dokładnie w taki sposób karali byli prof. Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i prof. Ewa Budzyńska (Uniwersytet Śląski). Nalaskowski został zawieszony za krytykę środowisk LGBT w artykule prasowym, a Budzyńska za stwierdzenie, że rodzina składa się z ojca, matki i dzieci, oraz za "nazwanie płodu dzieckiem"...

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#MEN #MEiN #Przemysław Czarnek #prof. Aleksander Nalaskowski #prof. Ewa Budzyńska

Mateusz Tomaszewski
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo