Przyroda na wyciągnięcie ręki: Co wiesz o... świergotku drzewnym?

Świergotek drzewny to gatunek małego, wędrownego ptaka z rodziny pliszkowatych. W Polsce liczny, szeroko rozpowszechniony ptak lęgowy, liczniejszy na obszarach zalesionych. Najliczniejszy wśród polskich świergotków. Spotkać można go w całym kraju, aż po górną granicę lasu w górach (do 1600 m n.p.m.). Jedyny polski świergotek gnieżdżący się w lesie. Najczęściej widuje się go w pierwszej dekadzie kwietnia, kiedy wraca z zimowisk.

świergotek drzewny
Chris Romeiks; creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Według szacunków  w latach 2008–2012 populacja świergotka drzewnego w Polsce liczyła 0,91–1,1 miliona par lęgowych. 

W trakcie migracji przelatują przez cały kraj, licznie lecą w drodze na zimowiska. Ostatnie osobniki wędrujące obserwowano jeszcze w listopadzie. W Polsce nie zaobserwowano prób zimowania. 

Zamieszkuje w rejonach o krajobrazie typowo rolniczym i w dolinach większych rzek lokalne populacje są mniej liczne. Badania ornitologiczne wykazały, że liczebność świergotków drzewnych może się wahać od prawie jednej do 8 par lęgowych przypadających na 10 ha powierzchni.

Zamieszkuje większość Europy (prócz południowych, na Półwyspie Iberyjskim, i północno-wschodnich jej krańców) oraz zachodnią i środkową Azję po wschodnią Syberię oraz Bajkał. Prowadzi dalekie wędrówki (przeloty od początku kwietnia do połowy maja i jesienne od końca sierpnia po październik), zimuje w zachodniej części Morza Śródziemnego, a częściej w Afryce tropikalnej i południowej Azji. Wschodnie populacje kierują się bardziej na południe, aż szerokie tereny Afryki wschodniej. Również azjatyckie ptaki migrują lecąc na południe między Półwysep Arabski a Indochiny.

Z końcem zimy wracają na lęgowiska, na których pojawiają się jako jedne z pierwszych. Zwykle tam, gdzie występuje, należy do najliczniejszych przedstawicieli swojego rodzaju. Ptak nie wyróżniający się charakterystycznym upierzeniem, ale będący wspaniałym śpiewakiem.

Obie płci ubarwione jednakowo. Ogólna kolorystyka upierzenia szarobrązowa, z ciemniejszym oliwkowobrązowym wierzchem z ciemnymi, podłużnymi prążkami i jaśniejszym spodem. Skrzydła ciemne, z piórami kremowo obrzeżonymi. Wokół oka żółtawa obrączka; przez nie przechodzi ciemniejszy pasek, a nad nim jasna brew. Podgardle kremowobiałe. Nogi czerwonawe.
Podobnie ubarwiony jest drozd śpiewak ma pomarańczowobrązowy ton upierzenia oraz liczniejsze i wyraźniejsze ciemne plamki na piersi. Od innych pliszkowatych różni się znacznie ubarwieniem, ale o pokrewieństwie świadczy zachowanie – drobnymi kroczkami szybko biega po ziemi (u większości nadrzewnych wróblowatych obserwujemy obunożne podskoki) i zatrzymuje się co chwila, by skubnąć pokarm, owada.

To tutaj spędza najwięcej czasu choć, gdy jest zaniepokojony, przeważnie schronienia szuka na drzewach, wydając przy tym ostrzegawczy dźwięk. Świergotek drzewny biega wzdłuż pochyłych gałęzi drzew, szybko przebierając nogami, co dziwi obserwatorów oczekujących w takich sytuacjach podskoków u małego ptaka. Stale kiwa ogonem z góry na dół, choć nieco inaczej niż reszta pliszkowatych. 

Wielkością i ubarwieniem upodobniony jest do świergotka łąkowego, ale jest w porównaniu z nim bardziej brązowy bez oliwkowych odcieni i ma masywniejszą budowę ciała. Ciemne smugi na grzbiecie są mniej wyraźne, a pierś ma płowe tło z plamkowaniem. Pokrywy skrzydłowe są bardziej zaznaczone. Grubsze są też plamki na piersi. Budową ciała przypomina skowronka polnego, choć ma smuklejszą sylwetkę. Jest mniejszy od pliszki siwej i ma od niej krótszy ogon. Masa ciała 15–39 g.  Wprawdzie łatwo go zaobserwować, ale trudniej precyzyjnie oznaczyć, zwłaszcza w trakcie przelotów, gdy spotyka się go w nietypowych siedliskach.

Najczęściej jego intensywny i głośny trel można usłyszeć w pogodne dni na porośniętych zboczach wzniesień, podmokłych łąkach rzadko porośniętych drzewami, zrębach i skrajach lasów liściastych oraz iglastych, tak w górach, jak i na nizinach. 

Śpiewać zaczyna na wierzchołku drzewa, po czym trzepocząc skrzydłami wznosi się skośnie w górę na wysokość 20–30 m. Wzlatuje zwykle bardzo pionowo w powietrze. W trakcie wykonywania ostatnich strof melodii opada skośnie w dół po łuku lotem spadochronowym z rozłożonymi skrzydłami i ogonem, lądując na innym (czasem tym samym) wyniesionym punkcie w terenie. Śpiewa w locie zatem podobnie jak skowronek. W porównaniu ze świergotkiem łąkowym, trel jest bardziej urozmaicony i barwniejszy, podobny nieco do dźwięków kanarka. Przy lądowaniu jego pieśń staje się wolniejsza i cichsza, kończąc się serią opadających dźwięków „siia siia”. Środkowa część pieśni przypomina śpiew kanarka i stąd czasem nazywa się go „kanarkiem leśnym”. Opisane loty tokowe samiec wykonuje aż do wylęgu piskląt z dala od gniazda, choć w promieniu 100–120 m od niego.

W tym czasie samica przebywa na ziemi i zwinnie biega pośród zielnego runa. Gdy jest zaniepokojona, poszukuje schronienia na drzewie i ostrzegawczo wydaje krótkie „sip sip”.

Zamieszkuje suche, dobrze nasłonecznione obrzeża wszelkiego typu rzadkich, widnych lasów liściastych lub iglastych z pobliskimi zarastającymi porębami, młodnikami, uprawami leśnymi i polanami, w górach w kosodrzewinie. Także różne tereny otwarte, zadrzewienia śródpolne, zagajniki, uprawy, łąki, zarastające torfowiska i laski podmiejskie. Krzaki i pojedyncze drzewa są jednak potrzebne samcowi, by mógł z nich wykonywać swą pieśń i by miał punkty do obserwacji terenu. W Polsce widywany w grądach, borach sosnowych lub mieszanych z bogatym runem zielnym i reglach. W lasach liściastych występuje mniej licznie, rzadziej widywany we wnętrzach mocno przerzedzonych kompleksów. Unika podmokłych i wilgotnych ekosystemów.

Gniazdo buduje zawsze na ziemi w wygrzebanym dołku, pod osłoną nawisłej kępy traw, dobrze osłonięte, często na skarpie rowu lub wykopu. Podstawę gniazda o solidnej konstrukcji stanowią gęsto ułożone suche liście, porosty, źdźbła trawy i korzonki, a wyściółkę sierść ssaków. W uwiciu wąskie liście traw są koliście zgięte, tak, że nadają lęgowisku kształt czaszy (jej brzegi kończą się z poziomem ziemi). Buduje je tylko samica. Dobre maskowanie lęgu jest przyczyną dużego sukcesu w wyprowadzaniu młodych tych ptaków, pomimo lokowania gniazda na ziemi, co naraża je na różne niebezpieczeństwa.

W maju lub czerwcu samica składa 5–6 jaj (codziennie jedno) o różnej wielkości uplamkowaniu i ubarwieniu bardzo zmiennym od wiśniowego poprzez szarobrązowy i popielaty do kredowo-niebieskawego i oliwkowego w odcieniach czerni, szarości i brązu. Zmienna jest też wielkość plamek i ich rozmieszczenie na powierzchni jaja. Gdy zniesie ostatnie jajo, zaczyna je wysiadywać. Wyprowadza 1–2 lęgi w ciągu roku.

Od złożenia ostatniego jaja wysiadywanie trwa przez okres ok. 13 dni. Samiec nie pomaga w tej czynności samicy. Często wysiaduje jajo kukułki. Gdy samica widzi zbliżającego się człowieka, ucieka z gniazda na odległość paru kroków, co i tak może zdradzić jego lokalizację. Jeśli płoszenie się powtarza, może w ogóle opuścić gniazdo.

Pisklęta przebywają w gnieździe przez okres 12–14 dni, po tym okresie po paru dniach stają się lotne. Reagują na ruch powietrza wywołany skrzydłami przylatujących z żeru rodziców. Odpowiadają też na wstrząs gniazda przy ich lądowaniu. W takich przypadkach od razu zaczynają żebrać o pokarm. W puchu na grzbiecie są szare, co dobrze je maskuje na tle otoczenia. Zwrócić uwagę mogą w trakcie domagania się o pokarm – spostrzec można ich otwarte, jaskrawopomarańczowe gardziele. Po wykluciu samiec zaczyna pomagać partnerce w intensywnym karmieniu piskląt, owadami i pajęczakami łowionymi na ziemi. Po opuszczeniu gniazda rodzice nadal otaczają młode opieką. W końcu czerwca, gdy potomstwo z pierwszego lęgu się usamodzielni, część par wyprowadza drugi lęg.

Wraz z końcem lata można spotkać stada świergotków koczujące na polach i łąkach. Mogą wtedy mieszać się z innymi ptakami swojego rodzaju. We wrześniu i październiku wybierają się w wędrówkę na zimowiska. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

 

 

 


Źródło: niezalezna.pl

#Świergotek drzewny #natura #przyroda #ekologia

ps
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo