Sejm zajmuje się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej, która jest konieczna we wszystkich krajach członkowskich, by uruchomić wypłaty z unijnego Funduszu Odbudowy. Głos na początku dyskusji zabrał Mateusz Morawiecki.

17 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dziś w przededniu tak ważnej decyzji trzeba przypomnieć, jak mocno tamta decyzja była oparta o konsensus społeczny - podkreślił premier na początku swojego przemówienia.

Szef rządu zaapelował do posłów: - Powiedzmy raz jeszcze głośne „Tak” dla rozwoju Polski, rozkwitu Polski, dzięki środkom unijnym. To duża szansa na szybkie wyjście z pandemii.

W tym czasie, póki premier zwracał się do posłów, dwóch przedstawicieli opozycji - Klaudia Jachira oraz Franciszek Sterczewski – postanowili urządzić sesję zdjęciową, co wychwyciły kamery…