Miedź jest surowcem o znaczeniu strategicznym ze względu na duże zapotrzebowanie w innowacyjnych gałęziach przemysłu, przy jednoczesnych stosunkowo małych zasobach naturalnych. Polska jest jednym z największych na świecie krajów pod względem zasobności złóż miedzi, a także jej wydobycia. Grupa Kapitałowa KGHM przyczyniła się też do zdobycia przez nasz kraj statusu globalnego lidera producenta srebra. W tej dziedzinie KGHM znalazła się na drugim miejscu na świecie i aż ok.12 proc. przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży tego metalu. Za-kłady KGHM w Polsce to największy na świecie kompleks kopalni srebra.

Prowadzone w Grupie inwestycje w badania, rozwój i sprawne zarządzanie budują konkurencyjność gospodarki narodowej. Jako duży pracodawca GK KGHM wpływa też na rynek pracy i rozwój społeczno-ekonomiczny Dolnego Śląska oraz całej Polski. 

KGHM wczoraj i dziś

Oto najważniejsze daty z dziejów naszego miedziowego giganta:

  • Zagłębie Miedziowe swój rozwój zawdzięcza przełomowemu odkryciu złoża rudy miedzi. 23 marca 1957 roku dokonał tego dr Jan Wyżykowski.

  • 1 maja 1961 roku – utworzenie przedsiębiorstwa Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie;
  • 12 września 1991 roku – przekształcenie KGHM w spółkę Skarbu Państwa.
  • 10 lipca 1997 roku – debiut firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 1957 roku, odkrywając złoża miedzi na głębokości 655–658 m, Jan Wyżykowski i jego współpracownicy zmienili oblicze regionu Legnic-ko-Głogowskiego. Już w 1961 roku zaczęto od podstaw tworzyć Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (KGHM), zalążek wielkiego ośrodka wydobywczego: Zagłębie Miedziowe. Innowacyjność stanowiła od początku cechę definiującą działalność KGHM. 

W latach 1968–1978 budowano huty w Głogowie: Głogów I i Głogów II. 4 czerwca 1971 roku dokonano próbnego spustu z pieca anodowego, a 17 lipca 1971 roku HM Głogów została przekazana do eksploatacji. 11 kwietnia 1974 roku rozpoczęto budowę drugiej części HM – Głogów II. Huta Miedzi Głogów II uruchomiona została w styczniu 1978 roku. Jednocześnie w latach 1969–1974 budowano kopalnię Rudna – największą kopalnię KGHM. 

Z inwestycji firmy dokonanych w ostatnich latach warto zwrócić uwagę na uruchomienie w 2019 roku pieca WTR w Hucie Miedzi Legnica, przeznaczonego do przetopu wysokiej jakości surowców recyklingowych. W ubiegłym roku wybudowano także elektrownię fotowoltaiczną – pierwszą w Polsce w pełni zinformatyzowaną i zautomatyzowaną elektrownię funkcjonującą w technologii 4.0.

W XXI wieku, należąca do Skarbu Państwa giełdowa spółka KGHM Polska Miedź S.A. stała się globalnym graczem. Od 2010 roku Grupa jest obecna w Kanadzie. Od 2014 roku w Chile rozwija jeden z największych projektów wydobywczych na świecie Sierra Gorda, w ramach którego eksploruje złoża miedzi i molibdenu. Natomiast w USA przejęła odkrywkową kopalnię miedzi Robinson w Nevadzie.

W ciągu ostatnich 60 lat powstał miedziowy gigant – KGHM Polska Miedź S.A. – nowoczesna Grupa Kapitałowa zapewnia pracę ponad 34 tys. pracownikom w Polsce, Kanadzie, USA i Chile.

Skuteczna strategia 2019-2023

KGHM Polska Miedź S.A. rozwija się w ramach strategii na lata 2019–2023, uwzględniającej otoczenie makroekonomiczne i sytuację geopolityczną wpływające na branżę wydobywczą. Strategia KGHM realizowana jest w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odpowiedzialności społecznej. W centrum uwagi pozostają pracownicy – największy kapitał firmy.

Konsekwentna realizacja strategii 4E zaowocowała m.in. zwiększeniem efektywności i zysków, zwłaszcza w nieprzewidywalnym 2020 roku.

O silnych podstawach finansowych firmy świadczą m.in: 

  • emisja obligacji na kwotę 2 mld zł w 2019 roku, podniesienie efektywności finansowania zewnętrznego i zwiększenie wykorzystania faktoringu;
  • solidne wyniki za 2020 rok mimo pandemicznej sytuacji: najwyższy – od czasu akwizycji aktywów zagranicznych – poziom zysku operacyjnego Grupy: 6,6 mld zł. KGHM odnotował też w 2020 roku bardzo dobre wyniki sprzedaży – głównie dzięki utrzymaniu strategicznego celu optymalizacji kosztowej w całej Grupie. W konsekwencji realizowanej strategii efektywności Grupa zanotowała 4 proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym, do poziomu 23,6 mld zł. 

Ponadto w ubiegłym roku odnotowano wysoki poziom produkcji miedzi w Polsce, jak i w aktywach zagranicznych KGHM. Wzrost produkcji wzrósł do poziomu 709 tys. t, w dużej mierze dzięki aż 36 proc. wzrostowi produkcji i poprawie efektywności Sierra Gorda S.C.M. 

Spośród 15 największych na świecie producentów z branży wydobywczo-hutniczej tylko trzy firmy – w tym KGHM – zdołały podnieść produkcję w tym trudnym czasie. Ani w KGHM Polska Miedź, ani w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie było przestojów produkcyjnych spowodowanych COVID 19. Jednym z największych sukcesów 2020 roku, zwłaszcza w obliczu pandemii, jest utrzymanie miejsc pracy dla tysięcy pracowników, a także zapewnienie im bezpiecznych warunków do działania w reżimie sanitarnym. 

Elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł

Obecna Strategia oparta jest na 4 filarach: elastyczności, efektywności, ekologii oraz e-przemyśle.
Przy wszystkich tych filarach kluczowe znaczenie ma innowacyjność. Polska Miedź planuje więc sukcesywnie zwiększać budżet na innowacje i projekty badawcze, przeznaczając około 1proc. rocznego przychodu Spółki. KGHM sięga po najnowsze światowe rozwiązania z zakresu Big Data czy Przemysłu 4.0. 

Prowadzony w Spółce Program KGHM 4.0 to 50 projektów obejmujących wszystkie obszary strategiczne, wśród nich jest autonomiczna elek-trownia fotowoltaiczna w Legnicy, E-logistyka, pilotażowy system „Lokalizacji osób oraz maszyn w wyrobiskach podziemnych”, szerokopasmowa transmisja danych w wyrobiskach podziemnych, system antyfraudowy czy Centrum Zaawansowanych Analiz Danych (CZAD). 

Kierunek: zielona energia

Do 2030 roku GK KGHM Polska Miedź SA planuje pozyskiwać 50 proc. energii elektrycznej z własnych źródeł, w tym energii odnawialnej (OZE). Na koniec 2020 roku aż 22,42 proc. ogólnego zużycia energii w KGHM pochodziło ze źródeł własnych. W grudniu 2020 roku oddano do użytku elektrownię fotowoltaiczną w Legnicy o mocy 3 MW. To jedyna w Polsce elektrownia fotowoltaiczna funkcjonująca w oparciu o technologię 4.0. 

Ze względu na właściwości miedź wykorzystuje się w innowacyjnych technologiach, służących poprawie efektywności energetycznej. Instalacje zawierające ten surowiec działają zwykle bardziej efektywnie, z redukcjami zużycia energii w przedziale 20–30 proc. W rozwiązaniach bazujących na energii odnawialnej jest od 8 do 12 razy więcej miedzi niż w tradycyjnych systemach energetycznych. W latach 2020–2050 zapotrzebowanie na miedź w przypadku technologii mających zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w UE szacowane jest na około 22 mln t.

Jubileusz 60-lecia

W tym roku, ze względu na pandemię, główne jubileuszowe uroczystości 60-lecia KGHM Polska Miedź są planowane na maj i czerwiec oraz kolejne miesiące 2021 roku. W ostatnich tygodniach powstał już miedziany mural o pow. 190 mkw. na budynku KGHM ZANAM w Legnicy. Ponadto od 30 kwietnia na kanale KGHM na YouTube i poprzez stronę internetową będzie można obejrzeć specjalny jubileuszowy program filmowy. Audycja będzie zawierała m.in. materiały o historii i działaniu KGHM, dużo uwagi zostanie poświęconej pracownikom Polskiej Miedzi, na widzów czeka też pewna niespodzianka i specjalne życzenia. 

W pierwszym tygodniu maja budynki oddziałów KGHM zostaną podświetlone grafiką przygotowaną specjalnie na Jubileusz. Na pracowników i ich rodziny czekają m.in. konkursy – np. KGHM Oczami dziecka, Olimpiada międzyzakładowa, konkursu z aplikacją naMIEDZI oraz specjalne wydanie gazety z pamiątkowym upominkiem.

W czerwcu, w Sieroszowicach, czyli tam, gdzie Jan Wyżykowski odkrył złoża rudy miedzi, zostanie umieszczona kapsuła czasu, znajdą się w niej pamiątki związane z działalnością KGHM i przedmioty nawiązujące do aktualnych wydarzeń i trendów. Na programistów czekają też dwa hackathony, w tym jeden dotyczący programowania gier – Miedź JAM.