Klub Koalicji Obywatelskiej zebrał się we wtorek o godz. 15. Wcześniej odbyło się posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej.

Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że zdecydowano, iż jeśli odrzucone zostaną poprawki klubu do ustawy ratyfikacyjnej, klub wstrzyma się od głosowania. W klubie zarządzono dyscyplinę.

Klub KO złożył szereg poprawek do projektu ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE. Zakładają m.in. przekazanie samorządom nie mniej niż 40 proc. środków z części grantowej Krajowego Planu Odbudowy i utworzenie komitetu monitorującego realizację planu. Poprawki zostały negatywnie zaopiniowane przez połączone komisje.