1 maja weszła w życie umowa o zabezpieczeniu społecznym z Izraelem. Tego samego dnia weszły w życie także przepisy wykonawcze związane z tym porozumieniem. To kolejny krok dla zapewnienia szerokiego zabezpieczenia polskich rodzin. Wejście w życie umowy to spełnienie społecznych oczekiwań wielu osób - poinformowało ministerstwo rodziny, i polityki społecznej. 

Umowa tworzy podstawy koordynacji systemów ubezpieczeniowych obowiązujących w Polsce i w Izraelu.

Porozumienie ma szczególne znaczenie dla Polaków, którzy pracowali w Izraelu lub w przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka pracuje w Izraelu. Postanowienia zawarte w umowie, umożliwiają m.in.:
sumowanie okresów ubezpieczenia przebytych w Izraelu, w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych (i odwrotnie) oraz transfer świadczeń emerytalno-rentowych osobom uprawnionym zamieszkałym na terytorium drugiego państwa.

Podpisana deklaracja ma znaczenie także dla polskich i izraelskich przedsiębiorców, ponieważ określa kwestie możliwości delegowania pracowników. Pozwala na ich wysyłanie z terytorium jednego państwa do wykonywania pracy na terytorium drugiego państwa, przy jednoczesnym pozostawieniu pracowników w systemie ubezpieczenia społecznego państwa delegującego.

Umowa ma znaczenie w przypadku prawa do świadczeń z tytułu macierzyństwa, emerytur, rent, rent rodzinnych, świadczeń związanych z wypadkami przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków pogrzebowych.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl