Podczas Matury 2021 z języka polskiego abiturienci musieli rozwiązać test oraz napisać tekst własny - wypracowanie (rozprawkę) na jeden z zaproponowanych tematów lub przeanalizować tekst poetycki.

Rozprawka to najpopularniejsza forma wypowiedzi pisemnej na maturach. Maturzysta musi przedstawić swoje zdanie na dany temat i uzasadnić je, oczywiście na podstawie przywołanych lektur. Jeżeli chodzi o analizę wiersza, trzeba postawić tezę dotyczącą przedstawionej poezji i uzasadnić ją. 

Według maturzystów, tematami rozprawki były:

  • Czy ambicja ułatwia osiąganie celu? - na podstawie "Lalki";
  • Czy miasto jest dobre, czy złe dla człowieka? - na podstawie "Ziemi obiecanej"

Do wyboru była też analiza wiersza "Strych" Beaty Obertyńskiej.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany we wtorek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu na swojej stronie internetowej.