Szef MEiN poinformował, że w sprawie reformy PAN są już gotowe rekomendacje prof. Waldemara Parucha – przewodniczącego zespół doradczego do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

- One są bardzo cenne, interesujące. Pracuje nad nimi pan prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i grupa osób, która z nim współpracuje. Myślę, że w perspektywie kilkunastu tygodniu będziemy mieli gotowe wstępne przepisy projektu reformy Polskiej Akademii Nauk

 – zapowiedział Czarnek.

- Polska Akademia Nauk wymaga zreformowania po to, żeby drzemiący w niej jeszcze niewykorzystany potencjał mógł być wykorzystany na rzecz polskiej nauki – dodał