Kościół katolicki św. Józefa czci dwa razy w roku: 19 marca jako oblubieńca Matki Bożej i 1 maja jako wzór i patrona ludzi pracujących. Papież Pius XII proklamował 1 maja 1955 r. święto Józefa rzemieślnika, nadając religijne znaczenie obchodzonemu 1 maja na całym świecie od 1892 r. Świętu Pracy.

- Św. Józef, patron pracy, ukazuje nam, że każda uczciwa praca, wykonywana z sumiennością i zaangażowaniem, nadaje jej wartość i godność

- powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ.

Prymas Wyszyński o wartości pracy

Duchowny podkreślił, że oczekując na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, warto przypomnieć że ogromna część nauczania Prymasa Tysiąclecia dotyczy wartości pracy.

- Według kard. Wyszyńskiego praca może być wręcz doświadczeniem mistycznym, gdyż jest również modlitwą, rozmową z Bogiem lub kiedy ofiarowujemy ją w jakiejś intencji. I właśnie w tym sensie człowiek uczestniczy poprzez pracę w dziele Boga Stwórcy 

- zauważył. 

- Praca – według Prymasa – nie jest sprawą osobistą i dlatego powinna być "ukierunkowana na wszystkich"

- dodał.

Praca jest świadczeniem miłości

Ks. Leszek Gęsiak SJ przypomniał, że kardynał Wyszyński pisał „praca jest właściwie miłością, jest okazywaniem, świadczeniem miłości”. - Takie spojrzenie łączy go ze św. Józefem, który swoją pracą rzemieślniczą w warsztacie okazywał miłość swojej Rodzinie, zabezpieczając jej byt i dając możliwość spokojnego wzrastania Pana Jezusa i przygotowania się do Jego misji - zauważył.