PKP Intercity ma już pierwsze wagony COMBO – to pierwsze tego typu pojazdy w Polsce

PKP Intercity odebrało pierwsze 4 z 60 wielofunkcyjnych wagonów COMBO, które dla przewoźnika modernizuje Konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki. Z pojazdów o podwyższonym standardzie pasażerowie będą korzystać na wielu popularnych trasach. Wagony są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. PKP Intercity planuje zintensyfikować działania na rzecz tej grupy pasażerów, czego wyrazem jest przystąpienie przewoźnika do programu Dostępność Plus.

mat. pras.

Wagony typu 111A-30 COMBO są pierwszymi takimi pojazdami w Polsce. To wielofunkcyjne wagony o podwyższonym standardzie, w których zadbano o odpowiednie wyciszenie wnętrza, wymieniono wózki jezdne na nowe typu 25AN4, wydzielono przedziały rodzinne, przedział dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku. W pojeździe znalazła się też część bezprzedziałowa i przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery.

Stale rosnąca jakość usług sprawi, że pasażerowie będą chętnie wracać na kolej po czasowym spadku zapotrzebowania na podróże spowodowanym pandemią. Coraz wyższy komfort podróżowania zapewnią takie nowoczesne wagony jak COMBO, które zaczynają zasilać flotę PKP Intercity. Co bardzo ważne, pojawienie się tych pojazdów to istotny krok w zwiększaniu dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ustają nasze dążenia do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, a także dostępna kolej – mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

PKP Intercity i Konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki podpisały kontrakt na modernizację 40 wagonów w kwietniu 2018 roku. W listopadzie tego samego roku przewoźnik wykorzystał zawarte w umowie prawo opcji i rozszerzył zamówienie o modernizację kolejnych 20 pojazdów. Wartość kontraktu wzrosła wówczas z 207,6 mln zł brutto do 310 mln zł brutto i objęła dostawę łącznie 60 wagonów. Poza naprawami okresowymi na piątym poziomie utrzymania wraz z modernizacją, producent w ramach kontraktu przeprowadzi także późniejsze przeglądy techniczne wagonów na trzecim poziomie utrzymania. Odbiór wszystkich 60 wagonów przewidziany jest do końca grudnia 2021 roku.

Nowe wagony z pewnością podniosą komfort podróży, który w PKP Intercity cały czas się polepsza. I taki jest cel tych wielomiliardowych inwestycji. Sprawić, by nasz narodowy przewoźnik woził swoich pasażerów punktualnie, szybko i komfortowo. Już teraz widać, że Polacy przekonują się do podróży pociągami. Inwestycje realizowane przez PKP Intercity napędzają jednak nie tylko podróże, ale całą polską gospodarkę. Bo większość zamówień trafia do naszych producentów – jak choćby bydgoska PESA. A jeśli przetargi wygrywają zagraniczne koncerny, to najczęściej te, które mają swoje oddziały w Polsce. Zyskują wszyscy. Pasażerowie, PKP Intercity, gospodarka. W Ministerstwie Aktywów Państwowych zachęcamy spółki Skarbu Państwa do podejmowania podobnych, odważnych działań inwestycyjnych. Naszym celem jest by polskie firmy stawały się liderami w swoich branżach, by miały możliwości i nie bały się rozwijać. Oczywiście w ramach rachunku ekonomicznego przy zachowaniu najwyższej jakości zamawianych usług czy produktów, a także przepisów o konkurencyjności – informuje Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Modernizacja ze wsparciem unijnych funduszy

Modernizacja 40 wagonów z prawem opcji na dodatkowe 20 jednostek jest elementem projektów: „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00] oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0023/17-00]. Są one współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość maksymalna przyznanego dofinansowania dla tej modernizacji wagonów wynosi 91 555 814,94 zł. Łącznie ze środków unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653 730 052,05 zł dotacji.

To kolejny projekt modernizacji wagonów współfinansowany funduszami z Programu Infrastruktura i Środowisko, którego realizację wspiera Centrum Unijnych Projektów Transportowych. PKP Intercity podpisało umowy na ponad 650 mln zł dofinansowania, które istotnie przyczyniają się do zwiększania komfortu podróżowania koleją – mówi Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Wagony przystosowane do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami

Wagony COMBO posiadają liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się w nich specjalny przedział dla dwóch osób z tej grupy pasażerów oraz dwóch opiekunów. Przedział posiada dwa pełnowymiarowe fotele oraz dwa miejsca na wózek inwalidzki 
z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa, przyciski SOS, panel indywidualnego sterowania oświetleniem i klimatyzacją, indywidualne stoliki oraz dużą śmietniczkę. Rampa pozwoli osobom poruszającym się na wózku bezpiecznie wjechać do wagonu. Wagony posiadają automatyczne drzwi przedziałowe oraz bezprogowe podłogi ułatwiające poruszanie się. Wszystkie piktogramy są przetłumaczone w alfabecie Braille’a. Pojazdy posiadają również kontrastowe drzwi wejściowe, klamki, poręcze i przyciski, umieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

PKP Intercity przystępuje do programu Dostępność Plus

PKP Intercity przystąpiło do partnerstwa w ramach programu Dostępność Plus. Podpisy pod deklaracją partnerstwa złożył Zarząd PKP Intercity. Celem koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Poprzez podpisanie porozumienia przewoźnik zobowiązuje się do poszerzania swoich działań na rzecz osób 
o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, czy seniorów. 

Dzięki Funduszom Europejskim i rządowemu programowi Dostępność Plus inwestujemy w rozwój polskiej kolei. Dążymy do tego, by kolej odpowiadała na potrzeby wszystkich grup pasażerów, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, aby podróże były coraz bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Wagony COMBO to kolejny krok w osiągnięciu tego celu. Pomoże w tym również przystąpienie PKP Intercity do Partnerstwa na rzecz Dostępności – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej.

Polska kolej zmienia się na naszych oczach. To nie tylko inwestycje w modernizację linii kolejowych, dworców i nowoczesny tabor, zwiększający komfort podróżowania. To także zwiększanie dostępności kolei po to, aby w sposób bezpieczny i wygodny mogło z niej korzystać jak najwięcej pasażerów. Polska kolej ma ambicję stać się w najbliższych latach środkiem transportu pierwszego wyboru, a stałe zwiększanie jej dostępności dla ogółu społeczeństwa to element pełnionej misji publicznej – przekonuje Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A. 
i Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity.

Według planów w 2021 roku flota PKP Intercity zostanie wzmocniona łącznie blisko 150 nowymi lub zmodernizowanymi wagonami. Wszystkie z nich będą spełniać wymogi TSI PRM w zakresie dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a część z nich, w tym właśnie wagony COMBO, będzie przystosowana również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Realizując największy program inwestycyjny w historii naszej Spółki unowocześniamy tabor z myślą o różnych grupach podróżnych, ich preferencjach oraz potrzebach. Wśród nich są osoby z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej sprawności ruchowej. Po 2023 roku w każdym pociągu PKP Intercity będzie przestrzeń przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Duży udział w tym będą mieć wagony COMBO, których odbiory rozpoczęliśmy i które sukcesywnie będą wzmacniać naszą flotę. Przystąpienie do programu Dostępność Plus to deklaracja i zobowiązanie z naszej strony do intensyfikacji działań w obszarze zapewniania dostępności do naszych usług absolutnie wszystkim pasażerom – deklaruje Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Wagony z certyfikatem przyznanym przez Fundację Integracja

Wagony COMBO jeżdżące w składach PKP Intercity uzyskały – jako pierwszy w Polsce przewoźnik – prestiżowy certyfikat „Transport bez barier”, przyznany przez Fundację Integracja. Jest to znak dostępności tego taboru dla osób z ograniczoną sprawnością, w tym 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności, osób starszych czy podróżujących z dziećmi. Certyfikacja wagonów COMBO była poprzedzona skomplikowanym, specjalistycznym audytem, przeprowadzonym przez doświadczonych ekspertów Integracji. 

Jesteśmy usatysfakcjonowani współpracą z PKP Intercity, cieszymy się z wprowadzonych rozwiązań i pozostajemy z nadzieją, że śladem największego polskiego przewoźnika podążą inni organizatorzy transportu w naszym kraju – powiedziała Ewa Pawłowska, Prezes Zarządu Fundacji Integracja.

Fundacja Integracja od 2013 roku przyznaje certyfikaty „Obiekt bez barier”, poprzedzone specjalistycznymi audytami dostępności architektonicznej. Otrzymało je dotąd ponad 300 obiektów w całej Polsce, w tym m.in.: Lotnisko Chopina, Pałac Prezydencki, Kancelaria Sejmu RP. Więcej na www.integracja.org.

Idealne do rodzinnych podróży

Wielofunkcyjne wagony COMBO są także przystosowane do potrzeb rodzin z małymi dziećmi. Pojazdy posiadają dwa wydzielone przedziały dla opiekunów z dzieckiem. Są one przyjazne dla najmłodszych – ściany i wykładzinę podłogową zdobi grafika ze zwierzętami. Siedziska foteli łączą się ze sobą, dzięki czemu powstaje jedna płaszczyzna, która może być użyteczna np. podczas drzemki malucha. W przedziałach znajdują się gniazdka elektryczne i gniazdka USB, a toaleta wyposażona jest w przewijak dla dzieci.

Komfortowe wagony ruszą na popularne trasy

Pozostałą część wagonu tworzyć będzie przestrzeń bezprzedziałowa. W zależności od miejsca do siedzenia podróżni będą mogli korzystać z indywidualnych lub czteroosobowych stolików. Do dyspozycji każdego pasażera będą gniazdka elektryczne oraz gniazda USB. W wagonie zapewniony będzie dostęp do bezprzewodowego internetu oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej. W pojazdach COMBO wydzielona jest także przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery. W wagonach docelowo znajdą się również dwie maszyny vendingowe – jedna na napoje zimne i przekąski, a druga na ciepłe napoje.

Unowocześnione wagony są przewidziane na trasy:

 

  • Szczecin – Trójmiasto – Olsztyn – Białystok;
  • Wrocław/Zielona Góra – Poznań – Gdynia/Olsztyn – Białystok;
  • Kraków/Lublin– Katowice – Wrocław – Zielona Góra –Szczecin – Świnoujście;
  • Przemyśl – Lublin – Warszawa – Bydgoszcz – Gdynia/Piła – Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski;
  • Suwałki – Białystok/Lublin – Warszawa – Poznań – Szczecin/Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra.


Wagony COMBO to zupełnie nowy typ pojazdów na polskich torach. Realizując ten projekt dla PKP Intercity na pierwszym miejscu postawiliśmy jednocześnie różne grupy pasażerów, które chcą podróżować wygodnie i bezpiecznie. W wagonach COMBO komfortowo mogą podróżować osoby z niepełnosprawnościami, osoby z małymi dziećmi, rowerzyści, jak również osoby, które podczas przejazdu chcą odpocząć lub pracować – mówi Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz.

Współpraca z bydgoskim producentem taboru

Dostawa 60 zmodernizowanych wagonów COMBO to jeden z kilku projektów, które dla narodowego przewoźnika realizuje Konsorcjum PESA i ZNTK „Mińsk Mazowiecki”. Do końca zbliżają się odbiory ostatnich z 60 wagonów typu 141A-20, które modernizuje Konsorcjum PESA i ZNTK „Mińsk Mazowiecki”. Wartość umowy wyniosła ponad 248 mln zł brutto. W tym roku park taborowy PKP Intercity zasilą także elektryczne zespoły trakcyjne (EZT). Dobiega końca modernizacja pierwszych dwóch z 14 pojazdów ED74, którą dla przewoźnika realizuje Konsorcjum. Będą one objęte wstępną 7-dniową eksploatacją obserwowaną bez pasażerów (tzw. „rozjeżdżanie”), a następnie 90-dniową eksploatacją nadzorowaną, podczas której na pokładzie wykonawcy zapewnią całodobowe wsparcie techniczne. Oceniane i sprawdzane będą rozwiązania techniczne zastosowane podczas naprawy i modernizacji. Pozwoli to wprowadzić ewentualne zmiany w pozostałych pojazdach tak, aby na tory wyjechały składy sprawdzone i o jak najwyższej niezawodności. Unowocześniane w mińskich zakładach pierwsze dwa pociągi zaczną wozić pasażerów w drugim półroczu 2021 roku. Wartość zamówienia to 275 mln zł brutto.

Wartość wszystkich podpisanych kontraktów między PKP Intercity a Konsorcjum PESA Bydgoszcz - ZNTK „Mińsk Mazowiecki” w ramach programu inwestycyjnego przewoźnika wynosi 2,017 mld zł brutto. Najnowszy z nich został podpisany w grudniu 2020 roku i w jego ramach konsorcjum zmodernizuje 125 wagonów typu 111A i 141A oraz dokona ich późniejszych przeglądów technicznych na trzecim poziomie utrzymania. Wartość całego zamówienia to ponad 540 mln zł brutto. 

19 mld zł inwestycji w rozwój kolei jako ekologicznego środka transportu 

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Potężne inwestycje w nowoczesne pociągi będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.


PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie zapewniając mieszkańcom coraz większej liczby miast i miejscowości dostępność komunikacyjną. W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor, który zapewni komfortowe i bezpieczne warunki podróżowania. Przewoźnik intensywnie rozwija ofertę dla pasażerów, by kolej stała się środkiem transportu pierwszego wyboru. Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

 


Źródło: niezalezna.pl

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo