W jakich narządach widać skutki przejścia COVID-19? Polscy eksperci alarmują: "We wszystkich układach!"

COVID-19 to poważna choroba, która powoduje skutki we wszystkich układach narządów – ostrzegają autorzy tzw. białej księgi na temat objawów i odległych powikłań tej infekcji.

zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com

Biała księga COVID-19

Polscy klinicyści pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, kierownika Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu MSWiA w Warszawie, opracowali, nazywane białą księgą, kompleksowe kompendium wiedzy o przebiegu i skutkach zdrowotnych COVID-19 pt. „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”.

Podkreślają oni, że choroba ta, w większości przypadków przebiegająca bezobjawowo lub łagodnie, może rozwinąć się do stanu krytycznego, a nawet zgonu w przebiegu nadmiernej reakcji układu odpornościowego. Prowadzić to może do poważnych uszkodzeń tkanek, wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych, a także do odległych powikłań przechorowania COVID-19.

Zdaniem ekspertów w kolejnych stadiach choroby wysiłki terapeutyczne powinny się koncentrować na wyciszaniu nadmiernej reakcji zapalanej oraz na profilaktyce przeciwzakrzepowej. Ostrzegają też, że COVID-19 jest chorobą o bardzo zróżnicowanym przebiegu.

Objawami występującymi najczęściej są gorączka, kaszel, duszność, złe samopoczucie, silne osłabienie i uczucie zmęczenia, ból mięśniowy i kostno-stawowy

– przypominają specjaliści. Inne objawy występują z różną częstością i prawdopodobnie zależną od wariantu wirusa lub fazy pandemii. Są to ból głowy, utrata smaku i węchu, przyspieszenie oddechu, zmiana częstości pracy serca, dreszcze, utrata mowy lub zdolności ruchowych, nudności, biegunka, zmiany skórne, zapalenie spojówek czy krwioplucie.

Skutki dla całego organizmu

„Widać więc, że zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma skutki we wszystkich właściwie układach narządów” – zaznaczają autorzy białej księgi. W układzie oddechowym wiążąc się do komórek budujących pęcherzyki płucne, będzie on wywoływał różne objawy, od zupełnie niezagrażających po niewydolność oddechową wymagającą intensywnej terapii.

W układzie sercowo-naczyniowym koronawirus może doprowadzić do powikłań takich, jak zawał i zapalenie mięśnia sercowego, zaostrzenie niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca. „Odnotowuje się też wysoką częstość występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z zapaleniem płuc w przebiegu infekcji COVID-19” – dodają eksperci.

Ostrzegają, że infekcja COVID-19 zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych nie tylko w ostrym okresie choroby, lecz również w okresie około miesiąca po wyzdrowieniu. U chorych na COVID-19 rzadko natomiast dochodzi do zagrażającego życiu ciężkiego uszkodzenia nerek, a także do przewlekłej niewydolności nerek.

Ze strony układu nerwowego ciężkim powikłaniem jest udar mózgu. U niektórych osób pojawia się tzw. mgła mózgowa. Jest ona łagodnym powikłaniem, lecz istotnie zmniejszającym komfort życia, gdyż objawia się zaburzeniami koncentracji, pamięci krótkotrwałej i dezorientacją; może się utrzymywać dość długo po przejściu zakażenia.

Wpływ także na psychikę

W opracowaniu zwraca się uwagę, że wirus SARS-CoV-2 może wywołać ciężką chorobę u ludzi dorosłych. U dzieci przebieg zachorowania jest zazwyczaj łagodny. Jednak pediatrzy ostrzegają przed występowaniem zespołu zapalnego czasowo związanego z COVID-19 i jego potencjalnymi późnymi następstwami, takimi jak choroba wieńcowa i zawał serca w młodym wieku.

Długofalowe następstwa COVID-19 u osób dorosłych określane są jako "long-COVID-19". Termin ten oznacza utrzymywanie się różnorodnych objawów chorobowych dłużej niż 12 tygodni po ostrej fazie zakażenia. Według różnych źródeł objawy o rozmaitym nasileniu opisuje się u od 10 procent do nawet 90 proc. pacjentów po przebyciu zakażenia.

Najczęściej występują objawy ostrego zakażenia, właściwie wszystkich układów naszego organizmu, a dodatkowo też dochodzić mogą stany lękowe i depresyjne.

Obecnie trudno określić, jak istotnym problemem społecznym okaże się zespół post-COVID-19. Z pewnością w miarę trwania pandemii, wobec zwiększającej się liczby osób po przebytym COVID-19, liczba pacjentów wymagających z tego powodu stałej, wielospecjalistycznej opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej będzie wzrastać

– twierdzą specjaliści.

Waga fizjoterapii

Uważają, że w ramach takiej opieki ważną rolę pełni fizjoterapia, która redukuje zarówno objawy samej choroby (zmniejszenie trudności w oddychaniu, objawów ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, opanowanie lęku), jak i występujące i rozwijające się powikłania.

Istotny wpływ na ryzyko powikłań po przebyciu COVID-19 mają utrzymujące się zaburzenia krzepnięcia. W czasie pobytu w szpitalu zdarzenia zakrzepowo-zatorowe są silnie związane ze śmiertelnością chorych na COVID-19, a także mogą wystąpić u ozdrowieńców. Dlatego też zalecenia lekarskie wobec osób, które przeszły COVID-19 powinny obejmować leczenie przeciwkrzepliwe

 – przekonują autorzy białej księgi.

Autorami publikacji oprócz prof. Andrzeja M. Fala są wybitni eksperci wielu kluczowych dziedzin medycyny i nauki:

 • dr n. farm. Leszek Borkowski (farmakolog),
 • prof. Krzysztof J. Filipiak (kardiolog),
 • dr Bożena Homola (pulmonolog),
 • prof. Zbigniew Hruby (nefrolog),
 • prof. Adam Kobayashi (neurolog),
 • prof. Bartosz Łoza (psychiatra),
 • prof. Andrzej Matyja (chirurg),
 • prof. Piotr Pruszczyk (angiolog),
 • dr hab. n. med. Piotr Rzymski (biolog i immunolog),
 • prof. Jacek Szepietowski (dermatolog),
 • dr n. med. Konstanty Szułdrzyński (intensywna terapia, układ oddechowy),
 • prof. Jan Szczegielniak (fizjoterapeuta),
 • prof. Jacek Wysocki (pediatra),
 • prof. Joanna Zajkowska (choroby zakaźne),
 • dr n. o zdr. Sebastian Zduński (fizjoterapia).

Więcej informacji na ten temat na stronie naukaprzeciwpandemii.pl w sekcji „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów” lub bezpośrednio pod linkiem: https://naukaprzeciwpandemii.pl/app/uploads/2021/04/biala-ksiega_charakterystyka-choroby-covid-19_kwiecien-2021.pdf

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#narządy #oraganizm #COVID-19 #SARS-CoV-2 #infekcja #koronawirus

Mateusz Tomaszewski
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo