Potrzebna specustawa dla gazowej sieci dystrybucyjnej

20 kwietnia 2021 r. Sejm znowelizował postanowienia ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Celem nowelizacji jest przede wszystkim usprawnienie procesu budowy strategicznej infrastruktury energetycznej. W praktyce bowiem przygotowanie i realizacja takich inwestycji na podstawie ogólnych przepisów prawa wymaga zaangażowania licznych organów i jest niezwykle czasochłonna. Ponadto długotrwałość tego procesu wpływa negatywnie na możliwość zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz może powodować wzrost kosztów inwestycji.

pixabay

Poza zmianami cechującymi się wyżej wspominanym charakterem nowelizacja wprowadziła jeszcze jedną istotną zmianę. Zwiększyła imienny katalog gazociągów sieci dystrybucyjnej (a więc tych które po wybudowaniu przyłącza prowadzą bezpośrednio do klienta), które mogą być realizowane zgodnie z postanowieniami tej ustawy. A trzeba podkreślić, że tworzy ona iście szczególną i w porównaniu do ogólnych regulacji dużo szybszą drogę realizacji inwestycji. W szczególności poprzez to, że w bardzo uproszczony sposób daje możliwość dostępu do gruntu (także prywatnego) na którym ma być prowadzona inwestycja i w taki sam sposób reguluje stan właścicielski w tych sprawach. Ponadto postępowanie prowadzone jest przed jednym organem – wojewodą i jest ono obwarowane terminami, w których powinny zostać wydane akty administracyjne, a których naruszenie wiąże się z sankcjami finansowymi.

Oceniając tę decyzję ustawodawcy bardzo pozytywnie uważam jednak, że zakres inwestycji, które mogłyby być realizowane na podstawie powyższych, szczególnych regulacji, powinien być dużo szerszy. W szczególności mógłby on obejmować budowę gazociągów na terenie gmin niezgazyfikowanych lub np. w tych, gdzie gazyfikacja jest mniejsza niż 25 proc. Warto przy tym zauważyć, że w Polsce dostrzegalny jest duży wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe, ale często przeszkodą do jego wykorzystania jest właśnie brak sieci gazowej. Co przy tym istotne - kwestia rozbudowy sieci gazowej jest jednym z ważkich elementów „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” W dokumencie tym gaz ziemny traktowany jest jako paliwo przejściowe transformacji, a wraz ze wzrostem jego zużycia ma następować dynamiczny rozwój dystrybucyjnej sieci gazowej. Wszystko po to, aby umożliwić dostęp do gazu ziemnego szerszemu gronu klientów. Trzeba zaznaczyć, że cele są bardzo ambitne, bo Polityka Energetyczna Polski zakłada zwiększenie stopnia gazyfikacji kraju z 65 proc. w chwili obecnej do 76 proc. w 2024 r. Nie można także zapominać, że deklaracje rozbudowy sieci gazowej składał również premier Mateusz Morawiecki przy okazji zapowiedzi programu przyspieszonej gazyfikacji. Choć deklaracja ta jest konsekwentnie wdrażana w życie, nie zaszkodziłoby jej, aby dzięki specustawie była realizowana szybciej. 

Spoglądając jeszcze na to zagadnienie z perspektywy ustrojowej - uznanie, że rozbudowa sieci gazowej stanowi element strategii państwa - w pełni uzasadniałoby przyznanie wojewodom prawa wydawania decyzji o lokalizacji takich inwestycji i wydawaniu pozwolenia na budowę. Wszak wojewoda jest terytorialnym elementem administracji rządowej i celem jego działania jest realizowanie w terenie polityki rządu. Specustawa zaś byłby w tym zakresie doskonałym instrumentarium. 


 

 

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

Błażej Wojnicz
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo