Brak odszkodowania za represje w PRL. Ziobro kieruje kasację: "Dzięki takim ludziom Polska jest wolna"

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację w sprawie mężczyzny aresztowanego w 1982 r. za roznoszenie niepodległościowych publikacji w zakładzie pracy. Mężczyzna został uniewinniony, sąd odmówił mu jednak wypłaty zadośćuczynienia. - To dzięki takim ludziom Polska jest dziś wolna - wskazał Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro
Aleksiej Witwicki/Gazeta Polska

- Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 1 czerwca 2009 roku w zakresie odmawiającym uwzględnienia wniosku osoby represjonowanej o zasądzenie zadośćuczynienia

- poinformowała dziś Prokuratura Krajowa. 

Sprawa dotyczy Henryka B., którego zatrzymano i tymczasowo aresztowano w październiku 1982 roku, zarzucając mu "rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw niepodległościowych". Areszt uchylono w styczniu 1983 roku, a następnie sąd umorzył postępowanie. - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 1 czerwca 2009 roku w zakresie odmawiającym uwzględnienia wniosku osoby represjonowanej o zasądzenie zadośćuczynienia - czytamy w komunikacie PK.

Mężczyzna chciał otrzymać zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie. Jednak sąd w 2009 roku odmówił mu przyznania kwoty 16 tysięcy złotych. 

Odmawiając uwzględnienia wniosku sąd stwierdził, że wobec mężczyzny nie zachodziły podstawy do unieważnienia wyroku z dnia 28 kwietnia 1983 roku na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (zwanej też „ustawą lutową”), gdyż został już wcześniej uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Wskazał również, że nie był on internowany w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Zdaniem sądu przyznania zadośćuczynienia nie uzasadniają również względy słuszności. Orzeczenie nie zostało zaskarżone przez żaden uprawniony podmiot i uprawomocniło się w pierwszej instancji w dniu 15 lipca 2009 roku.

Dzięki kasacji, którą wniósł Zbigniew Ziobro, sprawą ponownie zajmie się Sąd Najwyższy. Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy o ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Koninie.

- Pan Henryk w stanie wojennym spędził w areszcie 3 miesiące za działalność niepodległościową. Sąd odmówił mu wypłaty zadośćuczynienia za komunistyczne represje. Skierowałem do SN kasację, stając w obronie jego praw. To dzięki takim ludziom Polska jest dziś wolna

- napisał na Twitterze minister sprawiedliwości.

 


Źródło: niezalezna.pl

#sądy

Michał Kowalczyk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo