Arcybiskup senior archidiecezji warmińskiej Wojciech Ziemba zmarł w środę wieczorem w wieku 80 lat. Kuria w Olsztynie poinformowała, że uroczystości pogrzebowe zmarłego będą się odbywać w poniedziałek i wtorek w olsztyńskiej katedrze św. Jakuba. Będą w nich uczestniczyć wyznaczone osoby: rodzina, przedstawiciele episkopatu, księża i oficjalne delegacje.

"Msza pogrzebowa będzie transmitowana on-line oraz w Radio Olsztyn" - podano w komunikacie.

Rzecznik prasowy kurii w Olsztynie ks. Marcin Sawicki poinformował, że abp senior Wojciech Ziemba jako pierwszy będzie pochowany w krypcie arcybiskupów warmińskich, którą przed 3 laty zbudowano w miejscu dawnej krypty w podziemiach olsztyńskiej katedry.

W poniedziałek, 26 kwietnia, o godz. 16:30 trumna z ciałem zmarłego zostanie wprowadzona do katedry, o godz. 17 odbędzie się msza żałobna z udziałem duchowieństwa, a o godz. 19 msza z udziałem osób życia konsekrowanego i świeckich.

We wtorek, 27 kwietnia, o godz. 9 odbędzie się msza żałobna z udziałem duchowieństwa, a w południe msza pogrzebowa z udziałem rodziny, episkopatu, księży dziekanów i oficjalnych delegacji.

Arcybiskup Wojciech Ziemba urodził się 15 paźdizernika 1941 r. w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne, w diecezji tarnowskiej. W 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa pomocniczego diecezji warmińskiej Józefa Drzazgi olsztyńskiej katedrze w 1967 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie (1967-1969), a następnie w olsztyńskiej parafii św. Jakuba (1969-1970). W latach 1970-74 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1974 r. uzyskał tytuł doktora teologii biblijnej. Studiował również w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1980-81). Po studiach wykładał przedmioty biblijne w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie, gdzie jednocześnie pełnił kolejno funkcje prefekta, wicerektora (1981-82), a następnie rektora Seminarium (1982-1986).

Został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej w czerwcu 1982 r. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie.

W marcu 1992 r. został mianowany pierwszym biskupem ełckim. W tamtym czasie przyczynił się do powstania Seminarium Duchownego w Ełku.

W listopadzie 2000 r. otrzymał nominację od Jana Pawła II na arcybiskupa metropolitę białostockiego.

30 maja 2006 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą warmińskim.

Jako arcybiskup metropolita warmiński powołał w 2006 r. Warmińskie Archidiecezjalne Centrum Badań Hozjańskich, z zadaniem zakończenia diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kardynała Stanisława Hozjusza. Rozpoczął i zakończył I Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Powołał Archidiecezjalną Szkołę Muzyki Kościelnej oraz Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny „Caritas” Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach.

W październiku 2016 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi arcybiskupa metropolity warmińskiego z powodu ukończenia 75. roku życia i rozpoczęcia czasu kanonicznej emerytury.