Z OSTATNIEJ CHWILI

UE - Ambasador Sadoś: spodziewamy się przyjęcia kolejnego pakietu sankcji UE wobec Rosji w piątek wieczorem • • •

„Odkryj Swój Skarb”

Narodowe Centrum Kultury inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju kultury i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego. Kwestie związane z pamięcią i dziedzictwem oraz wzmacnianie postaw obywatelskich na poziomie lokalnym są dla nas bardzo ważne, dlatego szczególną wagę przykładamy do wspierania aktywności, których celem jest pielęgnowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa oraz wzmacnianie więzi i poczucia dumy z miejsca pochodzenia.

mat. pras.

Doceniamy działania, które angażują społeczności lokalne, przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspierają aktywność lokalnych twórców i artystów, służą kultywowaniu tradycji „małych ojczyzn” - czytamy.

W tym roku dla laureatów i wyróżnionych przygotowano dwie nagrody:

1) Warsztat połączony z zajęciami w terenie z tematyki interpretacji dziedzictwa, marketingu dziedzictwa lub podobny wraz z uroczystym wręczeniem dyplomów w Warszawie;

2) Uczestnictwo w specjalnie przez nas przygotowanych webinarach.

Termin zgłoszeń: od 15 marca do 25 kwietnia 2021 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie ostatnich trzech lat tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 15 marca 2021 roku. Jakie projekty i działania można zgłaszać? Te dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z:

  • niematerialnym dziedzictwem kultury,
  • niematerialnym dziedzictwem mniejszości narodowych etnicznych i religijnych,
  • materialnym dziedzictwem kultury,
  • dziedzictwem przyrodniczym,
  •  edukacją w zakresie odpowiedzialności obywatelskiej za wspólne dziedzictwo.

Zgłaszane projekty o walorach edukacyjnych i włączających mogą mieć różnorodną formę.

Wnioski oceniane będą w dwóch kategoriach:

a) osób fizycznych i grup nieformalnych

b) osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

"Pamiętajcie! Zależy nam na osobistej opowieści o działaniu, nie na formalnym języku. Przed wypełnieniem formularza koniecznie przeczytajcie REGULAMIN, a w szczególności zawarte w nim kryteria oceny. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami Konkursu: Weronika Warzocha: wwarzocha@nck.pl, tel. 22 210 01 45, Maksymilian Olenderek, molenderek@nck.pl, tel. 22 210 01 58."

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#sztuka #edukacja #konkurs

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo