"Zgadzam się z interesem narodowym, obywatelskim. Nie możemy sobie pozwolić, aby po raz drugi na przestrzeni ostatnich 70 lat ominęło nas coś podobnego, jak plan Marshalla"

- mówił Kukiz w TVN24, odnosząc się do Funduszu Odbudowy.

Oświadczył, że jest ukierunkowany na głosowanie za ratyfikacją zasobów własnych UE. Przyznał jednak, że nie rozmawiał jeszcze na temat opowiedzenia się za ratyfikacją z posłami swojego koła. Polityk zastrzegł jednak, że nie odda głosu bez zapoznania się z konkretami Krajowego Planu Odbudowy.

Kukiz podkreślił również, że chce, aby w Nowym Ładzie - planie PiS dotyczącym wyjścia z kryzysu po pandemii - znalazł się suplement z pakietem obywatelskim, który zawierałby deklaracje dotyczące m.in. powołania sędziów pokoju czy przyjęcia ustawy antykorupcyjnej.

Zgodnie z zapowiedzią, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

W Zjednoczonej Prawicy nie ma zgody w sprawie ratyfikacji o zwiększeniu zwiększenia zasobów własnych UE. Sprzeciw zgłasza Solidarna Polska. Decyzji w tej sprawie nie podjęły jeszcze kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, a PSL uzależnia poparcie od przyjęcia pewnych warunków.

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji niemal 60 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

KPO to dokument będący podstawą do gospodarowania środkami z Funduszu Odbudowy, nie będzie on procedowany jako projekt ustawy. Jednak aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, to państwa członkowskie, w tym parlamenty narodowe muszą zatwierdzić decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE.