"Od początku marca trwają rozmowy z przedstawicielami wszystkich 16 województw dotyczące negocjacji kontraktu programowego w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027. Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027"

- poinformowało w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Resort wyjaśnił, że projekt umowy zakłada, iż około 40 proc. środków z polityki spójności otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Z tych pieniędzy 75 proc. zostało już podzielonych, a 25 proc. przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktów programowych.

Do rozdysponowania na wszystkie regiony jest jeszcze ponad 7 mld euro. Każde województwo ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej. Warunkiem otrzymania dodatkowych środków jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków dobrych projektów rozwojowych.

Zgodnie z propozycjami zawartymi w Umowie Partnerstwa, zarząd województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będzie miał do dyspozycji 1,475 miliarda euro.

Region ma szansę na więcej funduszy. Oprócz środków wynegocjowanych w ramach kontraktu programowego, województwo kujawsko-pomorskie skorzysta też z pieniędzy dostępnych w Funduszu Odbudowy. Będą one rozdzielane na podstawie Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycje w regionie będą również finansowane z programów krajowych.

W regionie w latach 2014-2020 zrealizowano w ramach programów krajowych 1200 przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym wynoszącym ponad 1,58 mld euro.