Od marca ub.r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wsparcia polskim przedsiębiorcom 100 tys. razy, a skala tej pomocy to ponad 72 mld zł finansowania wygenerowanego dla gospodarki - przekazał w poniedziałek BGK.

Jak podkreślono, misją BGK, która w okresie kryzysu nabrała szczególnego znaczenia, jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju.

"Po rozwiązania Banku Gospodarstwa Krajowego i sektora finansowego przedsiębiorcy sięgnęli ponad 100 tysięcy razy. Dzisiaj możemy ogłosić, że podpisaliśmy 100 tysięcy umów, a łączna wartość zabezpieczona instrumentami finansowymi dostarczonymi przez BGK to ponad 72 mld zł" - podkreśliła prezes Banku Beata Daszyńska-Muzyczka.

Rzeczniczka BGK Anna Czyż przypomniała, że program pomocowy banku w związku z pandemią ruszył w marcu ub.r.

Bank zwrócił uwagę, że dopasowuje programy do wciąż zmieniającej się sytuacji. Przygotowując lub zmieniając dotychczasowe rozwiązania, bierze pod uwagę m.in. to, które branże mogą potrzebować największej pomocy. W 2020 roku zaproponował wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od wielkości czy branży, kilkanaście programów pomocowych.

"BGK, dzięki gwarancjom, znacząco zwiększa szansę przedsiębiorców na uzyskanie kredytu, wspiera ich rozwój i wzmacnia konkurencyjność na rynku. Pod względem zabezpieczonej kwoty kredytu gwarancje de minimis to najpopularniejszy instrument wsparcia dla MŚP" - zaznaczono.

Bank wskazał, że skuteczność działań BGK potwierdzają również badania gwarancji Biznesmax, które pokazują, że połowa firm korzystających z kredytów z taką gwarancją utrzymała płynność finansową oraz uniknęła dzięki nim zwolnień lub je ograniczyła.

Jak przypomniano, wśród programów pomocowych znalazły się również dwa nowe programy gwarancyjne, które wymagały notyfikacji przez Komisję Europejską. Pierwszy to program gwarancji płynnościowych z utworzonego w tym celu Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Drugi to - jak podkreślono - unikatowy na skalę UE program gwarancji spłaty limitu faktoringowego dla wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość.

"To wspólna praca z firmami faktoringowymi pozwoliła wypracować kolejny produkt jak gwarancje faktoringowe - ogromnie ważny instrument zapewniający płynność firm. Program wypracowany wspólnie z firmami faktoringowymi cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Kolejne rozwiązanie jest przygotowywane wspólnie z firmami leasingowymi" - dodała Daszyńska-Muzyczka.

Bank zapewnił, że nadal udziela pomocy potrzebującym firmom i przygotowuje nowe programy, które są adekwatne do zmieniającej się sytuacji.

"Program leasingowy stanowi doskonałe uzupełnienie wielu rozwiązań, którymi dysponuje BGK. Fantastyczna współpraca banków, firm faktoringowych i firm leasingowych pozwala tworzyć nowe instrumenty, nowe produkty, nowe rozwiązania dostarczane do przedsiębiorców" - podsumowała szefowa banku.

Do informacji BGK odniósł się prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Zwrócił uwagę, że instrumenty BGK były komplementarne do oferowanej przez PFR Tarczy Finansowej.

"Gwarancje de minimis i gwarancje płynnościowe BGK sprawdziły się jako skuteczny sposób przeciwdziałaniu załamaniu się dostępu do kredytu dla przedsiębiorstw w okresie recesji, jako komplementarny do Tarczy Finansowej PFR instrument pomocy dla gospodarki w czasie pandemii" - zaznaczył na Twitterze Borys.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl