SBU zaznaczyła, że celem ćwiczeń jest udoskonalenie współpracy między resortami w przeciwdziałaniu możliwym zagrożeniom terrorystycznym i dywersyjnym.

Podczas ćwiczeń pod wzmocnioną ochroną są obiekty infrastruktury krytycznej, w tym obiekty systemu energetycznego i transportowego.

W ćwiczeniach biorą udział regionalne jednostki SBU, policji, straży granicznej, gwardii narodowej, sił zbrojnych, służby ds. sytuacji nadzwyczajnych i przedstawiciele władzy wykonawczej i samorządu.

Zaznaczono, że w niektórych rejonach podczas ćwiczeń możliwe jest tymczasowe wdrożenie "stanu specjalnego", w ramach którego m.in. może być ograniczony albo zakazany ruch środków transportu i przechodniów, mogą być sprawdzane dokumenty tożsamości, kontrolowane auta.

Poinformowano, że w minionym tygodniu ćwiczenia zaczęły się już m.in. w obwodzie charkowskim, chersońskim, sumskim.