„Rozwiązania umożliwiające przejęcie wód opadowych i wtórne ich wykorzystanie ma służyć poprawie warunków środowiskowych w mieście i łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych”

– zaznaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Jak dodał, „pojawienie się ich w przestrzeni miejskiej to także okazja do zaprezentowania dobrych praktyk i zachęcenia mieszkańców do wprowadzenia podobnych rozwiązań na własnych nieruchomościach. Do wdrażania systemów małej retencji zachęcać będziemy też spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz deweloperów”.

Poznański magistrat poinformował, że w ramach pilotażowego etapu działań Miasta Poznań i spółki Aquanet wytypowano miejsca, w których można w pierwszej kolejności wprowadzić elementy małej retencji wraz z projektami zagospodarowania danej przestrzeni zielenią.

Magistrat wskazał, że w porozumieniu z radami osiedli wybrano następujące lokalizacje: pomiędzy ul. Łukaszewicza i ul. Dmowskiego na Łazarzu, przy ul. Norwida na Jeżycach, przy ul. Gdańskiej na Śródce oraz na wybranym boisku szkolnym i w ogrodzie przedszkolnym.

Jak wskazała Weronika Sińska-Mikuła, kierowniczka oddziału ds. projektów śródmiejskich Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, aktualnie najbardziej zaawansowane prace dotyczą obszaru pomiędzy ul. Łukaszewicza i Dmowskiego oraz terenu przy ul. Norwida.

„W obu przypadkach przygotowujemy się do zlecania projektu. Zakładamy, że prace polegające na zagospodarowaniu tych terenów rozpoczną się tegorocznej jesieni. Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują powstaniem nowych terenów zielonych, wraz z rozwiązaniami wykorzystującymi wody opadowe, które będą coraz popularniejsze w kolejnych inwestycjach miejskich. Wierzymy, że nasze działania zainspirują również mieszkańców do tworzenia elementów małej retencji we wspólnych przestrzeniach”

– podkreśliła.

Obecnie analizowane są także kolejne lokalizacje, w których mogłyby powstać ogrody deszczowe. Działania na tych obszarach planowane są na kolejne lata, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie.

Ogrody deszczowe, pasaże wodne, odwodnienia liniowe oraz niecki bioretencyjne mają przechwytywać wodę opadową z okolicznych terenów i budynków, zasilając tym samym zaprojektowaną wokół zieleń, która charakteryzować się będzie odpornością na okresowe zalewanie i suszę. Urząd Miasta Poznania podał, że wprowadzanie takich rozwiązań, poza walorami wizualno-edukacyjnymi, łagodzi także występowanie efektów miejskiej wyspy ciepła, niweluje powstawanie kałuż oraz tworzy środowisko, które opiera się na samowystarczalności.