W informacji przekazanej przez biuro prasowe Episkopatu przewodniczący KEP zwrócił uwagę, że w życiu codziennym, poza liturgią, zauważa się niekiedy pewną obojętność względem Pisma Świętego i jego natchnienia pośród wiernych i duszpasterzy.

- Za mało czyta się Pismo Święte, za mało poważa wypowiedź Pisma Świętego

 – zaznaczył.

Przypominając regułę św. Hieronima - "Nie znać Pisma św. to nie znać Chrystusa" - abp Gądecki podkreślił, że "Pismo Święte jest pierwszą i najważniejszą Księgą wiary Kościoła".

- Jest kręgosłupem całej jego refleksji teologicznej. Każda epoka w inny sposób podchodziła do tej Księgi, odczytując ją ciągle na nowo, na różne sposoby w swojej konkretnej sytuacji

 – wskazał.

Przewodniczący Episkopatu zauważył, że Sobór Watykański II podkreślił konieczność wspólnego wsłuchiwania się w Słowo natchnione.

- To Słowo tworzy wspólnotę między słuchaczami a Bogiem, a w następstwie także między samymi słuchającymi

 – zauważył.

Jak dodał - "Niedziele Biblijne praktykowane były w latach posoborowych, a potem zostały zapomniane. Dzisiaj powinniśmy do nich wrócić, ponieważ skłania do tego nowa sytuacja Kościoła i wołanie nowego Tysiąclecia".

W ocenie abp Gądeckiego byłoby dobrze, aby w Niedzielę Biblijną w każdej parafii zostało przygotowane nabożeństwo Słowa Bożego.

- W większych parafiach powinno odbywać się po południu, o dogodnej dla wiernych porze. W małych parafiach, zwłaszcza tam, gdzie wierni mają trudniejszy dostęp do kościoła, może mieć miejsce w łączności z niedzielną Mszą św. Nabożeństwa te powinny być jednak przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi – podkreślił przewodniczący Episkopatu.

V Narodowe Czytanie Pisma Świętego inauguruje 13. Tydzień Biblijny, którego hasło "Zgromadzeni na świętej Wieczerzy" nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.