Młody, 20-letni wówczas, Karol Wojtyła napisał "Hioba" w czasie II wojny światowej, w 1940 roku w Krakowie. Choć tekst mówi o nieszczęściu Hioba, w sztuce Jana Pawła II wyraźnie uwydatniają się związki z polityczną sytuacją Polski w czasie okupacji hitlerowskiej.

W liście do reżysera i swojego mistrza Mieczysława Kotlarczyka Karol Wojtyła pisał: "Ja sam napisałem dramat nowy. Grecki formą, chrześcijański duchem, odwieczny treścią (…). Dramat o cierpieniu: +Hiob+".

Jan Machniak w książce "Bóg i człowiek w poezjach i dramatach Karola Wojtyły pisał, że "w początkowej mowie Hioba, Karol Wojtyła jest bardzo wierny Księdze Hioba niemal cytując wypowiedzi głównego bohatera. Z czasem jednak odchodzi od tekstu biblijnego zachowując jednak ducha starotestamentalnej historii".

"Mam nadzieję, że w naszym spektaklu czytelne będzie to, że mit Hioba, opowieść o Hiobie to jest prawda cierpienia. To przesłanie o tym, że prędzej czy później wszyscy ludzie dostąpią cierpienia. Niektórzy muszą się z cierpieniem zmierzyć wcześniej, na różnych etapach swojego życia, inni dopiero przy nieuchronnym jego końcu"

- powiedział cytowany w informacji prasowej kompozytor Krzesimir Dębski.

"Stworzyłem na potrzeby tego dzieła taki swój +idiom biblijny+, w częściach +biblijnych+ pojawiają się stylizacje na muzykę barokową, średniowieczną i renesansową. Zderzam te fragmenty ze współczesnymi i z ariami – znów quasi barokowymi. Używam też barokowego instrumentarium"

- wyjaśnił Dębski.

Spektakl wyreżyserował Tomasz Cyz. Soliści, Zespół wokalny i Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej wystąpią pod kierownictwem Tadeusza Karolaka. Wystąpią m.in. Adam Kruszewski jako Hiob i Jakub Borowczyk jako Elihu.