Tauron to druga co do wielkości energetyczna grupa w Polsce. Jak zaznacza prezes Strączyński, sytuacja firmy jest stabilna i nie ma planów konsolidacji krajowych grup energetycznych w momencie, gdy wydzielone byłyby z nich aktywa węglowe. Dużą rolę w tej kwestii odegrały związki zawodowe Grupy Tauron, wyrażając swoje wątpliwości dotyczące ewentualnych zmian. Dlatego Strączyński wskazuje: nie ma mowy o likwidacji czy połączeniu Taurona z innymi grupami.

Jaka przyszłość Taurona?

Prezes Paweł Strączyński podkreśla, że jeżeli wydzielone zostaną aktywa węglowe, to Tauron może mieć przed sobą bardzo ciekawą przyszłość. Szybszy rozwój, pełna samodzielność, bezpieczeństwo zatrudnienia - na takie aspekty codziennej pracy wskazują władze spółki.

Strączyński przyznaje, że rozumie obawy strony społecznej, ale wynikać mają one z tego, że nie są znane jeszcze szczegóły planowanych przekształceń. Kiedy zakończy się proces wydzielania z Taurona aktywów konwencjonalnych? Tego nie wiadomo, ale dla grupy najlepiej byłoby, gdyby stało się najpóźniej na początku 2022 roku.