Jeden ze starców żyjący na pustyni, zapytany przez swego ucznia czy można zacząć od nowa odpowiedział: mając nadzieję można zaczynać od nowa nawet co godzinę.

„Jeśli się znowu załamiesz, znowu ci wolno próbować, i jeśli raz wreszcie odniesiesz zwycięstwo, równyś jest temu, który się nigdy nie załamał na duchu … Jeśli dobrze jest zacząć od jutra, o ileż lepiej od dzisiaj!”. Epiktet, Diatryby. 

Gdy nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego życia, jesteśmy nieszczęśliwi - najwyższy czas je zmienić. Nie ma sensu tkwić w tym, co jest dla nas destrukcyjne i toksyczne. Póki żyjemy, możemy zmienić nasze życie. Lepiej nie odkładać tego na później. Najlepiej zastosować taktykę małych kroków, choć trzeba też mieć dalekosiężny cel.

Wszelkie niedogodności, wady charakteru możemy starać się przemienić w nasze atuty.  Każda klęska i porażka jest mobilizacją i przygotowaniem zwycięstwa. Za każdym razem gdy upadniemy i  wstaniemy, wzbogacamy się o cenną wiedzę, której brak tym, co nie upadają.

„Już dość tego życia nieszczęsnego i narzekania, i małpiarstwa. Czego się miotasz w niepokoju? … Stańże się … lepszym”. Marek Aureliusz, Rozmyślania.

Spójrzmy na siebie jako osoby sprawcze, od których zależy kształt ich życia, nie pozwalajmy na to by niezależne od nas okoliczności miały najważniejszy wpływ na nasze życie. Od naszego wewnętrznego nastawienia zależy nasze szczęście jest on do osiągnięcia tu i teraz.

„Wewnątrz nas leży zarówno zagłada, jak i wybawienie. … Z bezwstydnika wstydliwym się staniesz, z szubrawca – uczciwym, z wiarołomcy – wiary dochowującym”. Epiktet, Diatryby.

Potrzeba tylko chcieć i wiedzieć jak to robić. Kluczem jest odpowiedź na pytanie czy witamy wschodzące słońce z uśmiechem, czy większość naszego życia narzekamy i marudzimy. Bycie zadowolonym z życia, zaakceptowanie siebie samego i swojego życia wcale nie znaczy, że nie mamy poczucia, że jeszcze wiele w nim i w nas samych można poprawić.

W żadnych okolicznościach nie czujmy się zmuszeni do kontynuowania tego co nas niszczy. Żadne konwenanse, żadne sugestie ani żadne lenistwo czy bezwładność nie mogą być uzasadnieniem dla przedłużania niewłaściwego życia. 

„Zacznij raz być człowiekiem, dopóki jesteś przy życiu”. Marek Aureliusz, Rozmyślania.

Zawsze jest idealny czas na zmianę - bo najdoskonalszym czasem na naszą decyzję jest „teraz”. Gdzie jesteśmy na osi czasu? Zawsze w tym samym punkcie: w teraźniejszości, na przecięciu przeszłości i przyszłości. Wszystko, co się rozpościera za nami jest nieodwołalnie zamknięte. Są to już od nas rzeczy niezależne – nie ma sensu żyć w żalu za tym co minęło, nie przebaczyć samemu sobie czy innym za popełnione błędy, złe decyzje, porażki. Wszystko, na co możemy mieć jeszcze jakiś wpływ, leży na osi czasu przed nami. Na tym warto się skoncentrować. Tylko na przyszłość możemy oddziaływać, tylko ją możemy starać się kształtować. 

„Czyż jest coś bardziej nierozsądnego niż nie uczyć się ze względu na to, że dawniej się nie nauczyłeś?” Seneka, Listy moralne do Lucyliusza.

„Dlaczego miałbym się obawiać któregoś ze swych błędów, skoro mogę sobie powiedzieć: Strzeż się, abyś już tego więcej nie czynił!. Seneka, O gniewie.

„Nie trać wiary we własne siły, ani nie usposabiaj siebie na modłę ludzi podłego ducha, którzy raz jeden pofolgowawszy jakiejś namiętności, już się na zawsze poddali jej mocy i niczym przez prąd porwani zostali, ale się ucz na przykładzie nauczyciela gimnastyki. Jeśli upadnie chłopiec, mówi do niego: Wstawaj! I dalejże znowu do ćwiczeń, dopóki nie nabierzesz sprawności i siły!”. Epiktet. Diatryby.