Choć wydaje się to nieprawdopodobne, dostęp do wody to jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Według danych ONZ do 2030 roku prawie połowa światowej populacji będzie żyła na obszarach o wysokim niedoborze wody. Sprawia to, że firmy konsekwentnie inwestują w pro-ekologiczne rozwiązania, których celem jest zahamowanie i odwrócenie tego trendu. Tak działa również firma Philip Morris Polska.

Od 2017 roku firma wprowadziła do swoich działań certyfikację Alliance for Water Stewardship (AWS). Cel - ograniczenie zużywanej wody w fabrykach firmy oraz promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami wody na obszarach produkcyjnych. Do 2025 roku Philip Morris Polska chce certyfikować wszystkie swoje obiekty zgodnie z tym standardem. Obecnie spełnia go już 11 placówek PMI na świecie, w tym krakowska fabryka Philip Morris Polska. Pozytywnie przeszła ona pełen audyt polityk gospodarki wodnej. 

- Inwestycje w nowe technologie oraz badania naukowe pozwalają nam tworzyć produkty będące lepszą alternatywą dla dalszego palenia papierosów. Eliminują one podstawowy problem związany z paleniem, czyli dym. Dzięki temu, że podgrzewają tytoń bez jego spalania, dostarczają palaczom nikotynę bez dymu i substancji smolistych. Znacząco ograniczają przez to narażenie na działanie wielu toksycznych związków, które wdychaliby podczas palenia papierosa. Produkty o potencjalnie obniżonym ryzku dla pełnoletnich palaczy są filarem transformacji biznesowej Philip Morris International. Ma ona złożony charakter, ponieważ obejmuje także działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Już teraz w Polsce możemy pochwalić się znaczącymi dokonaniami w tym zakresie. Cieszymy się również, że możemy realizować nasze cele, jak choćby racjonalne gospodarowanie zasobami wody, wspólnie z naszymi partnerami, przynosząc w ten sposób korzyść dla całej gospodarki krajowej

 – powiedział Wojciech Niewierko, Członek Zarządu ds. Relacji Zewnętrznych Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

5 obszarów certyfikatu AWS:

  • dobre zarządzanie wodą,
  • zrównoważony bilans wodny,
  • dobra jakość wody,
  • ważne obszary związane z wodą 
  • bezpieczna sanitacja wody i higiena dla wszystkich

 W ramach racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi wdrożone zostały programy sadzenia drzew, warsztatydla pracowników, kampanie informacyjne czy instalacja dodatkowych wodomierzy w krakowskiej fabryce Philip Morris Polska.

Od 2019 roku tylko w jednym z działów Philip Morris Polska zmniejszono zużycie wody aż o 22%. Dodatkowo, dzięki wprowadzonym działaniom, udało się już zaoszczędzić ponad 17 tys. m3 wody dostarczanej przez lokalnego dostawcę. To ekwiwalent blisko 7 basenów olimpijskich.