Podejmując decyzję o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Sławojowi Leszkowi Głódziowi, Rada Warszawy nie miała pełnej informacji dotyczącej tego kandydata. Po tym, co się ostatnio wydarzyło, uważamy, że należy cofnąć uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa

 - mówił Szostakowski, zgłaszając wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu o odebraniu tytułu duchownemu. Głódź otrzymał tytuł honorowego obywatela Warszawy w 2005 roku.

Abp senior Sławoj Leszek Głódź i były ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak zostali ukarani przez Stolicę Apostolską za zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich. Duchowni otrzymali nakaz zamieszkania poza swoimi diecezjami i zakaz uczestniczenia w celebracjach religijnych na ich terenie. Zostali także zobligowani do wpłaty odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa.

"Honorowe obywatelstwo jest najwyższym wyróżnieniem w naszym mieście" – mówił później podczas dyskusji nad tym punktem radny KO, dodając, że abp Głódź na taki tytuł obecnie nie zasługuje. "Nie ma żadnego powodu, aby pozostawał teraz honorowym obywatelem Warszawy" – ocenił.

My zmieniamy uchwałę o nadaniu, tak żeby z punktu widzenia nadania, to nadanie nigdy nie nastąpiło

- tłumaczył następnie mechanizm uchwały radny KO. W uchwale, która reguluje zasady przyznawania tego z tytułu nie wprowadzono zapisu o możliwości jego odebrania. W projekcie zgłoszonym przez Szostakowskiego zaproponowano po prostu korektę uchwały z 2005 roku i wykreślenie nazwiska duchownego.

Z kolei radny Dariusz Figura (PiS) zwrócił uwagę, że tryb zgłoszenia uchwały był niepoważny. Uchwała została dopisana do porządku obrad właśnie na wniosek Szostakowskiego, a zdaniem Figury dyskusje o tak istotnych zmianach powinny odbywać się w innym trybie. "Nie możemy zgodzić się na niepoważny tryb dyskusji o poważnych sprawach" – mówił.

Zauważył jednocześnie, że "nie ma przyzwolenia na pedofilię w żadnej grupie społecznej". "Nie lekceważymy sprawy pedofilii. Ale honorowe obywatelstwo jest tytułem bardzo ważnym, nie powinniśmy nad tym obradować bez żadnego trybu, na zasadzie kopa w drzwi, nad uchwałą napisaną na kolanie" - ocenił.

Poinformował przy tym, że radni klubu PiS nie wezmą udziału w tym głosowaniu.

To niepoważny tryb, w tej sprawie klub PiS nie weźmie udziału w głosowaniu

 - oświadczył. Również inny radny PiS Wiktor Klimiuk mówił o wątpliwościach prawnych. "Mamy tylko wątpliwości stricte prawne, uchwała łamie zasadę, że prawo nie działa wstecz" - ocenił.