Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że przepis ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który pozwala pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po upływie 5-letniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez następcę, jest niezgodny z konstytucją. Jak podkreślił TK, przepis ten traci moc obowiązującą po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.

O to pytani byli dziś na konferencji prasowej posłowie Marek Ast i Arkadiusz Mularczyk.

Reporter TVN zapytał posłów PiS o „dysonans poznawczy”, wskazując na sędziego TK Stanisława Piotrowicza.

Wie pan, ja muszę powiedzieć, że mam czasami dysonans poznawczy, gdy patrzę jaka jest przeszłość właścicieli TVN-u, więc naprawdę, zostawmy historię

- odparł Mularczyk.

Ja pana zapytam. Jaka jest przeszłość właścicieli TVN-u? Dzisiaj mówimy o prawie, nie mówimy o osobach i ich przeszłości. To sąd prawa. To nie jest sąd kapturowy - dodał.