35 dni, 3 dni spotkań z udziałem ponad 10 tys. uczestników online, 5 wysłuchań, 5,5 tys. opinii nadesłanych przez formularz na stronie internetowej - tak w skrócie można podsumować konsultacje publiczne projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Opinie są obecnie analizowane przez grupę ekspertów z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR). Są już decyzje o pierwszych zmianach w dokumencie.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy. Dokument powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Polski rząd wywalczył na szczycie Rady Europejskiej największe w historii UE środki dla Polski. Prawie 24 mld euro z Funduszu Odbudowy zostanie przeznaczone na dotacje, które chcemy zainwestować m.in. w ochronę zdrowia, transformację w kierunku „zielonej” gospodarki, innowacje, ekologiczny transport czy cyfryzację

mówi wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda

Uwagi do KPO mógł zgłosić każdy. Najwięcej komentarzy przesłali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy, jak również osoby prywatne. Chociaż liczba opinii jest duża i wciąż trwa ich analiza pod kątem możliwości uwzględnienia w KPO, to są już decyzje o pierwszych zmianach:

  • organizacje społeczne będą uwzględnione w KPO, jako beneficjenci, ale również w procesie wdrażania i monitorowania środków KPO,
  • wprowadzimy działania dedykowane osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom,
  • zwiększymy pulę środków dedykowanych przedsiębiorczości, w tym na rozszerzenie działalności,
  • zwiększymy pulę dla wszystkich miast w części dedykowanej „Zielonym i odpornym miastom” oraz rozszerzymy o duże miasta (wcześniej wsparcie obejmowało tylko miasta średnie i małe),
  • zwiększymy środki na zeroemisyjny transport w miastach, umożliwi to nie tylko inwestycje w tabor autobusowy, ale również szynowy np. tramwaje.

Konsultacje i wysłuchania wpłyną znacząco na ostateczny kształt dokumentów, które przekażemy do Komisji Europejskiej

podsumowuje wiceminister Buda.

Po uzgodnieniu społecznym projekt KPO zostanie przekazany do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Do końca kwietnia 2021 r. Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. KE ma dwa miesiące na zaakceptowanie planu.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl