Dla kogo Mój Prąd 3.0? Załapać się mogą również ci, którzy skorzystali z poprzednich programów

Nabór wniosków w programie "Mój prąd" 3.0 ma ruszyć od 1 lipca – dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Kto będzie mógł z niego skorzystać? Nie tylko ci, którzy planują inwestycję w panele fotowoltaiczne. Osoby, które są beneficjentami poprzednich wersji mojego prądu – również będą mogły się załapać!

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com/lucascgouvea0/creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

Nabór w rządowym programie „Mój prąd”, zapewniającym współfinansowanie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych wstępnie planowany jest od 1 lipca do drugiej połowy grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków – poinformowano nas w resorcie klimatu.

Dotacja do 5 tys. zł?

W pierwszej i drugiej edycji „Mojego Prądu” dofinansowanie w formie dotacji obejmowało do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Czy w trzecim naborze sytuacja będzie taka sama?

Trwają prace nad szczegółowymi zapisami programu, a wysokość dofinansowania poszczególnych komponentów jest w fazie uzgodnień

– poinformował nas Departament Edukacji i Komunikacji ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Od jakiegoś czasu do opinii publicznej docierają informacje o możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu m.in. o punkty ładowania, system zarządzania energią w domu, magazyny energii. Zapytaliśmy w resorcie, jak będzie to wyglądać w trzeciej edycji programu oraz czy kwota dofinansowania będzie w tych przypadkach taka sama?

Planowane jest wsparcie również przedsięwzięć polegających na zakupie, montażu stacji ładowania, zakupie i montażu systemów zarządzania energią na potrzeby budynku mieszkalnego, systemów magazynowania ciepła/chłodu (m.in. zasobnik c.w.u., bufor ciepła/chłodu) przeznaczonych do użytku w warunkach domowych na potrzeby własne beneficjenta, pod warunkiem realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie, montażu i uruchomieniu instalacji PV lub posiadających już działające instalacje PV (urządzenia musiały być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem)

– podano nam.

Wysokość dofinansowana ma być różna dla każdego komponentu w związku ze zróżnicowanymi cenami rynkowymi tychże elementów. „Kwestie te są w fazie uzgodnień i ostateczne decyzje zostaną podjęte w najbliższym czasie” - dodano.

Dla kogo dotacja?

Dofinansowanie z „Mojego Prądu” trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoby te będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

"Wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego)" – tłumaczy ministerstwo.

W trzeciej edycji programu będzie utrzymany przedział mocy instalacji, kształtujący się w przedziale 2-10 kW.

Kolejna dotacja dla beneficjentów poprzednich edycji

Dowiedzieliśmy się, że beneficjenci programów „Mój Prąd” lub „Czyste Powietrze” będą mogli skorzystać z kolejnej edycji mojego prądu. Na jakich warunkach?

Beneficjenci, którzy otrzymali dotację w ramach pierwszego lub drugiego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego "Mój Prąd" lub beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie do mikroinstalacji PV w ramach Programu "Czyste powietrze" –  prawdopodobnie będą mogli skorzystać z pomocy, ale wyłącznie w zakresie dofinansowania dodatkowych elementów (zakup i montaż stacji ładowania, zakup i montaż systemów zarządzania energią na potrzeby budynku mieszkalnego, systemy magazynowania ciepła/chłodu (m.in. zasobnik c.w.u., bufor ciepła/chłodu) – o ile żaden z wymienionych elementów nie podlegał podwójnemu dofinansowaniu

– podał nam resort.

Prace dotyczące programu nadal trwają, w związku z powyższym ostateczne warunki zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Szczegóły trzeciej edycji programu „Mój Prąd” wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację zostaną podane wkrótce.

 

Źródło: niezalezna.pl

#Mój Prąd #farma fotowoltaiczna #fotowoltaika #pompa ciepła #dotacja #Ministerstwo Klimatu i Środowiska

albicla.com@ Michał Gradus
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo