Państwowa spółka GAZ-System przekazała do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki projekt Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju (KDPR) systemu przesyłowego na lata 2022-2031. Konsultacje rynkowe tego dokumentu rozpoczną się 12 kwietnia br. 

Dokument ten identyfikuje przyszłe potrzeby polskiej gospodarki związane z paliwem gazowym oraz określa plan działań, które będzie realizował operator systemu przesyłowego, aby móc je spełnić. W przygotowanym Planie spółka zakłada realizację 30. kluczowych inwestycji. Dzięki nim długość krajowej sieci przesyłowej gazu wzrośnie do 13,1 tys. km z obecnych 11 tys. km, a moc tłoczni gazu zainstalowanych w Polsce zwiększy się ponad dwukrotnie. 

W Planie przedstawione zostały nowe prognozy dotyczące zużycia gazu w Polsce. Wynika z nich, że w perspektywie 10-letniej nawet o 50% w ujęciu rocznym może wzrosnąć popyt rynkowy na gaz ziemny, natomiast zapotrzebowanie na gaz w dobie szczytowej może okresowo rosnąć nawet o ponad 100% wobec dotychczas notowanych rekordów zapotrzebowania z lat 2019-2021. Tak duże wzrosty wynikają z procesu transformacji, który jest coraz mocniej widoczny w sektorze energetycznym i ciepłownictwie. 
 

- Nowy Plan Rozwoju zakłada dwie perspektywy czasowe i dwa priorytety z nimi związane. W perspektywie krótszej kluczowe jest dokończenie przez spółkę wszystkich strategicznych projektów dywersyfikacyjnych zakładających budowę nowych lub rozbudowę obecnie istniejących punktów wejścia gazu do Polski. W perspektywie dłuższej operator będzie koncentrował się na realizacji szeregu inwestycji, które mają charakter komplementarny w stosunku do realizowanych obecnie projektów strategicznych. Priorytetem w tym okresie jest wzmocnienie krajowego system przesyłowego w ten sposób, aby móc efektywnie rozprowadzać po Polsce gaz pozyskany z nowych źródeł i obsługiwać nowych klientów, którzy podlegają procesowi transformacji energetycznej

powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-System.

Jego spółka w przygotowanym planie zakłada dalszą realizację celu nadrzędnego, jakim jest dywersyfikacja kierunków dostaw gazu do Polski poprzez kontynuację szeregu strategicznych inwestycji, takich jak: Baltic Pipe, interkonektory Polska - Litwa i Polska - Słowacja, a także rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu. 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na gaz ziemny, GAZ-System planuje także realizację nowych inwestycji. Najważniejsze z nich to: gazociągi łączące krajowy system przesyłowy z terminalem FSRU (tzw. pływającym), który powstanie w Zatoce Gdańskiej, gazociągi, które zapewnią pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz w obszarze Warszawy oraz gazociąg łączący KPMG (kawernowy podziemny magazyn gazu) Damasławek z KPMG Mogilno. 

Projekt KDPR przewiduje również wykorzystanie od 2026 r. polskiego odcinka gazociągu jamalskiego na potrzeby krajowej sieci przesyłowej gazu. Aktywne korzystanie z przepustowości tego gazociągu w okresie, kiedy w Polsce będzie już zbudowany zdywersyfikowany i konkurencyjny rynek gazu, pozwoli efektywnie rozprowadzić po krajowym systemie przesyłowym gaz m.in. z tzw. Bramy Północnej (Baltic Pipe i Terminalu LNG). 

12 kwietnia br. projekt KDPR zostanie umieszczony na stronie internetowej spółki i odbędą się oficjalne konsultacje dokumentu z rynkiem i interesariuszami. 
 Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl