"Z głębokim smutkiem żegnam prof. dr. hab. Ryszarda Zimaka, wybitnego dyrygenta, pedagoga i organizatora życia muzycznego, byłego rektora Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Straciliśmy wybitnego znawcę kultury polskiej, twórcę niezapomnianych interpretacji chóralnych i wokalno-instrumentalnych, cenionego pedagoga i przyjaciela polskiej młodzieży muzycznej – napisał wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński w liście odczytanym podczas uroczystości pogrzebowych śp. prof. Zimaka, które odbyły się dziś w Kościele Bogurodzicy Maryi w Warszawie"

- napisano w czwartek na stronie resortu.

Prof. Ryszard Zimak urodził się 11 lutego 1947 roku w Gdańsku. W latach 1999-2005 i 2012- 2016 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Był dyrygentem w Chórze Filharmonii Narodowej, Warszawskiej Operze Kameralnej oraz kierownikiem Chóru Kameralnego. Przez ponad dwadzieścia lat sprawował kierownictwo artystyczne Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Był założycielem Chóru Kameralnego uczelni.

Jak podkreśla resort, pasją prof. Zimaka było "odkrywanie i prezentowanie zapomnianych dzieł polskich kompozytorów".

Za swoją działalność artystyczną i organizacyjną został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Medalem Edukacji Narodowej oraz Medalem "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Prof. Ryszard Zimak zmarł 28 marca w wieku 74 lat.