Pandemia COVID-19 to z pewnością największy kryzys w najnowszej historii świata. Ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzone w Polsce niosą za sobą niestety dotkliwe skutki – czytamy w raporcie Warsaw Enterprise Institute, pt. "Niepewność, paraliż, chaos – gospodarka w kryzysie pandemicznym i reakcja państwa", autorstwa Piotra Palutkiewicza.

Jest to trzeci Raport z cyklu publikacji i debat pt. "Polska w pandemii", w których eksperci think-tanku oraz zaproszeni goście podejmują się oceny funkcjonowania państwa polskiego w pandemii w czterech różnych aspektach: ochrony zdrowia, aparatu przymusu, gospodarki oraz zarządzania konfliktem społecznym.

Już ponad rok minął od początku pandemii i wprowadzenia lockdownu. Jak Polska gospodarka radzi sobie z trudną sytuacją? Autor w raporcie wskazuje w jaki sposób państwo przystąpiło do ratowania gospodarki.

Tarcze Antykryzysowe to projekt, który rozwijany jest od początku pandemii opierający się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych. Zgodnie z szacunkami wsparcie w ramach Tarczy wynieść ma ponad 312 miliardów złotych. Z tej puli rząd planuje przeznaczyć około 7,5 miliarda złotych na ochronę zdrowia poprzez walkę z pandemią COVID-19. 30 miliardów złotych ma zostać przeznaczone na bezpieczeństwo pracowników, na które składają się takie instrumenty, jak: dopłaty do pensji pracowników, pomoc dla osób samozatrudnionych i pracujących na umowy zlecenia i o dzieło, dodatkowy zasiłek opiekuńczy czy obniżenie kosztów kredytów konsumenckich. Kolejne 30 miliardów planuje się przeznaczyć na program inwestycji publicznych między innymi w infrastrukturę, modernizację szkół i szpitali czy cyfryzację. 70,3 miliarda złotych ma zostać przeznaczone na wzmocnienie systemu finansowego przez zwiększenie płynności i szereg ułatwień w działaniu podmiotów w sektorze bankowym. 74,2 miliardy złotych ma zostać przeznaczonych na pomoc przedsiębiorcom w postaci np. bezzwrotnej pożyczki dla firm, które utrzymają stałe zatrudnienie, zwolnienia ze składek ZUS, a także szereg zmian mających złagodzić formalności, jak danie przedsiębiorcom więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Wreszcie 100 miliardów złotych ma zostać przeznaczone na tak zwaną Tarczę Finansową w ramach PFR, która ma zapewnić dodatkowe wsparcie przedsiębiorców i pracowników.

czytamy.

Czy rząd i jego programy antykryzysowe stanowią wystarczającą poduszkę bezpieczeństwa dla branż dotkniętych obostrzeniami? Co należałoby zmienić w polityce państwa w najbliższych miesiącach tak, by lepiej odpowiadała na potrzeby gospodarki w kryzysie? Odpowiedź na te pytania oraz garść fachowych rekomendacji znajdują się w najnowszym Raporcie z cyklu "Polska w pandemii".

Raport został zaprezentowany podczas debaty WEI.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl