Bezrobocie w całej Unii Europejskiej wyniosło 7,5 proc.

W lutym stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,1 proc., tak jak w styczniu. Liczba bezrobotnych wyniosła 540 tys. wobec 531 tys. w styczniu.

"Najniższe bezrobocie w całej UE w lutym, kolejny miesiąc liderami" - napisał Maliszewski.

"Dla mnie, pamiętającego trudne okresy dużego bezrobocia w Polsce, to bardzo ważna informacja"

- dodał. Załączył przy tym wpis Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, w którym podano, że w lutym bezrobocie w Polsce pozostało na najniższym poziomie w Unii. Tuż za Polską są Czechy z bezrobociem 3,2 proc. i Holandia 3,6 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro w lutym 2021 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,3 proc., wobec 8,3 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 8,1 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach UE wyniosła 7,5 proc., wobec 7,5 proc. w poprzednim miesiącu.