Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni poinformował po spotkaniu zespołów konkordatowych, że zawarto "roboczy kompromis", by odpis podatkowy na Kościół wynosił 0,5 proc.

Rozwiązanie miałoby obowiązywać od początku 2014 r. Teraz musi je zaakceptować rząd i Konferencja Episkopatu Polski.

Porozumienie zawarto podczas spotkania zespołów konkordatowych: rządowego i kościelnego na temat rządowej propozycji likwidacji Funduszu Kościelnego i wprowadzenia w zamian odpisu podatku dochodowego na ten cel. Rozwiązanie to ma funkcjonować podobnie jak dobrowolny odpis podatkowy na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Do tej pory rząd proponował, by odpis wynosił 0,3 proc. W ocenie Episkopatu Polski powinien on wynosić 0,8 - 1 proc. Strona kościelna podkreślała jednak, że ze względu na sytuację ekonomiczną kraju, jest gotowa zaakceptować rozwiązanie kompromisowe: odpis w wysokości 0,5 proc. Sekretarz Episkopatu bp Wojciech Polak kilkakrotnie podkreślał, że jeżeli strona rządowa podczas najbliższego spotkania nie zaproponuje zwiększenia kwoty odpisu, to dalsze spotkania zespołów nie mają sensu.

- Kościół katolicki , od lat postulował modyfikację Funduszu Kościelnego - powiedział ​Kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski przypomniał, że celem Funduszu było nie tylko finansowanie kościołów, ale również rekompensata za krzywdy wyrządzone przez system komunistyczny.

- Ustalenie kompromisu wymagało omówienie wielu szczegółowych rozwiązań, dlatego dojście do kompromisu zajęło prawie rok - powiedział Kardynał Nycz.