Przedsiębiorstwa energetyczne, które mają koncesje na obrót gazem, nie będą musiały występować o zatwierdzenie taryf do Urzędu Regulacji Energetyki - poinformował dzisiaj URE. Decyzja oznacza częściowe uwolnienie cen gazu dla przemysłu.

„Wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi, po złożeniu wniosku, mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na paliwa gazowe w zakresie ich sprzedaży do przedsiębiorstw energetycznych, nabywających je w ramach obrotu paliwami gazowymi” - poinformował w komunikacie prezes URE Marek Woszczyk.

Prezes podjął taką decyzję po ocenie efektów „dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz wprowadzenia mechanizmów konkurencyjnych na rynku gazu ziemnego”.

W jego ocenie „segment hurtowego obrotu gazem ziemnym spełnia przesłanki do uznania go za rynek konkurencyjny”.

Dlatego, jak podał URE w komunikacie, ”utrzymywanie obowiązku zatwierdzania taryf dla tego segmentu mogłoby ograniczać dalszy wzrost płynności rynku hurtowego”. Jednocześnie szef URE zaznaczył, iż „zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy nie oznacza zwolnienia przedsiębiorstwa ze stosowania posiadanej taryfy”.