Miesięcznik „Niezależna Gazeta Polska – Nowe Państwo” od kilkunastu lat przyznaje Nagrodę im. Grzegorza I Wielkiego. Powołując to wyróżnienie, kolegium redakcyjne chciało zwrócić uwagę na znaczenie prawdy w życiu publicznym i w sposób szczególny honorować tych, którzy stają w jej obronie. Stąd pomysł, by jego patronem był wybitny papież, którzy przeszedł do historii m.in. jako bezkompromisowy wróg wszelkiej manipulacji i wszelkiego kłamstwa.

W tym roku wyróżnienie trafiło do Julii Przyłębskiej - prezes Trybunału Konstytucyjnego. 

- Tym wyróżnieniem chcemy docenić odwagę Pani Prezes (ale również innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego), z jaką stoi Ona na straży porządku prawnego Rzeczypospolitej. W sposób szczególny pragniemy podkreślić znaczenie orzeczenia zakazującego tzw. aborcji eugenicznej. Istnienie w polskim prawie zapisu pozwalającego uśmiercać nienarodzone dzieci z powodu choroby było powodem do wstydu 

- podkreślała redaktor naczelna "Nowego Państwa" Katarzyna Gójska.

Fakt wyróżnienia prezes Julii Przyłębskiej przez "Nowe Państwo" został zauważony na oficjalnym profilu Trybunału Konstytucyjnego w serwisie Albicla: