„Wśród zebranych na wystawie niemal 100 dzieł, stworzonych w latach 1840–1918, pokazano prace najważniejszych polskich twórców epoki. Złożyły się one na opowieść o tym, w jaki sposób artyści budowali i wzbogacali kulturę narodową, czerpiąc z chlubnej przeszłości Polski, tworząc świadectwa jej historii, obrazy natury i ludzi stanowiących o narodowym istnieniu. Przyśpieszeniem procesu budowania tożsamości narodowej – poprzez konstruowanie mitów i symboli – był upadek Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku, po którym nastąpił trwający 123 lata okres niewoli”

– wskazało Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Wystawa prezentować będzie dzieła najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XIX i początków XX wieku należące do kanonu polskiej sztuki, m.in. Jana Matejki, Artura Grottgera, Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, Jacka Malczewskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Weissa, Witolda Wojtkiewicza, oraz Stanisława Wyspiańskiego.

Na wystawie obok tematyki historycznej znalazły się dzieła prezentujące kulturową, etniczną, społeczną i religijną różnorodność Rzeczypospolitej i jej dziedzictwa. Ekspozycja to również opowieść o rodzimym pejzażu i ludowości, a w końcu o poszukiwaniu nowoczesnego wyrazu artystycznego z nadal obecnymi symbolami i alegoriami.

Narracja ekspozycji podzielona została na 10 korespondujących ze sobą części, w tym m.in. mitologię narodową, dramat teraźniejszości, dom jako ostoja polskości, czy odkrywanie pejzażu.

Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Musée du Louvre-Lens i Muzeum Narodowe w Poznaniu. Jej pierwsza odsłona - przygotowana przez kuratorów francuskich we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz z Instytutem Adama Mickiewicza - miała miejsce na przełomie 2019 i 2020 roku w Musée Louvre-Lens i opatrzona była tytułem „Pologne 1840–1918. Peindre l’âme d’une nation” („Polska 1840–1918. Malować ducha narodu”). Jej warszawską i poznańską edycję zatytułowano „Polska. Siła obrazu”.

Wystawa dofinansowana została ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Początkowo ekspozycja miała być otwarta 14 marca. Muzeum Narodowe poinformowało jednak, że ekspozycja zostanie udostępniona wcześniej; już w piątek 12 marca od godziny 13.00.

Wystawę można będzie oglądać w Poznaniu do 16 maja.