Na zjazd w hotelu „Biełaruś” przybyło 135 delegatów ze wszystkich obwodów Białorusi oraz Mińska, a także goście z Rosji. Wśród uczestników byli deputowani rosyjskiej Dumy Państwowej i deputowani białoruskiego parlamentu, a także przedstawiciele separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy.

Przewodniczącym nowej partii został działacz prorosyjskiego ruchu na Białorusi Siarhiej Łuszcz, który poinformował, że został wybrany na to stanowisko jednomyślnie. Łuszcz oświadczył, że Związek do 6 kwietnia złoży odpowiednie dokumenty w ministerstwie sprawiedliwości i będzie czekać na rejestrację.

Jeśli partia zostanie zarejestrowana, ma zamiar uczestniczyć w wyborach do władz lokalnych w 2022 roku, a następnie w wyborach parlamentarnych.