Realizację prac w ramach projektu "Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka" sfinansowało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków unijnych (Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 34 mln zł.

Na stronie MKDNiS przypomniano, że Muzeum Narodowe w Lublinie "to jedna z najstarszych i największych placówek muzealnych we wschodniej części Polski, działająca nieprzerwanie od 1906 r.".

Od 1 stycznia 2021 r. jest państwową instytucją kultury, dla której jedynym organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wcześniej, od 2005 do końca 2020 r., było prowadzone wspólnie przez Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- wyjaśniono.

Zaznaczono, że "muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu archeologii, historii, sztuki, literatury, kultury materialnej, architektury, wojskowości, geografii, etnografii, w tym między innymi zbiory związane z dziedzictwem Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej".

Posiada osiem oddziałów – pięć w Lublinie oraz trzy zamiejscowe. Jego strukturę tworzą – poza siedzibą główną na Zamku Lubelskim – Muzeum Historii Miasta Lublina, Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem", Muzeum Literackie z filiami (Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie), Muzeum Dworek Wincentego Pola w Lublinie, Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie), Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku oraz powstające Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

- czytamy na stronie MKDNiS.