Szukasz pracy? Wpływ pandemii na sytuację zawodową Polaków

Sytuacja zawodowa połowy badanych jest gorsza niż na początku pandemii, a 36 proc. ocenia obecny stan jako przybliżony do tego z początku „nowej normalności”. Jednocześnie warto zauważyć, że 14 proc. respondentów ocenia swoją obecną sytuację jako lepszą - można domyślać się, że w tym gronie znalazły się głównie osoby z branż słabiej dotkniętych konsekwencjami pandemii - wynika z raportu „Rok nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rewolucji na rynku pracy”.

Free-Photos/pixabay.com/service/license/

Według badań Pracuj.pl nieco ponad jedna czwarta (26,5 proc.) zatrudnionych przyznaje, że ich obawy o wpływ pandemii na pracę są obecnie większe niż na początku „nowej normalności”. To mniejsza grupa niż ta, w której obawy w tym czasie zmalały - deklaruje to co trzeci z badanych (33 proc.). Największa grupa deklaruje natomiast, że poczucie niepewności utrzymuje się na stałym poziomie - taką opcję wybrało 40,5 proc. respondentów.

W komentarzu do badania wskazano, że zatrudnieni badani częściej wyrażają obawę dotyczącą zmiany obecnych warunków zatrudnienia na gorsze (40 proc.), niż o bezpośrednią utratę pracy (31 proc.) w konsekwencji pandemii. 

„Wyniki te można przyjmować z optymizmem - w przypadku obu kwestii udział osób wyrażających niepewność znacząco zmalał w stosunku do marca i września 2020”.
- czytamy.

Długofalowe konsekwencje pandemii

Badani są świadomi długofalowych konsekwencji pandemii, wykraczających poza najbliższą perspektywę. Aż 73 proc. respondentów uważa, że po opanowaniu pandemii jeszcze przez kilka lat będzie ona wpływać na dostępne na rynku oferty pracy; 37 proc. uważa, że do końca 2021 roku pandemia zostanie opanowana, a większość pracowników wróci do sposobu pracy sprzed jej pojawienia się.

W komentarzu wskazano, że tak niski odsetek osób myślących, że pandemia zostanie opanowana do końca roku, wynika z różnorodnych komplikacji związanych z sytuacją pandemiczną czy programami szczepień.

Respondenci są podzieleni w kwestii oceny postaw pracowników w obliczu pandemii. Najwięcej, bo 39 proc. osób uważa, że pracownicy i pracodawcy poradzili sobie z kryzysem lepiej niż się początkowo spodziewały. Niewiele mniej było wobec tego stwierdzenia obojętnych (31 proc.) lub miało stanowisko negatywne (30 proc.).

Rok z koronawirusem

Po roku od wybuchu pandemii 91 proc. respondentów uczestniczących w najnowszym pomiarze jest otwartych na zmianę pracy, jeśli dostaną ciekawą ofertę - to wzrost o 14 proc. w stosunku do początku pandemii (kwiecień 2020) i o 8 proc. w stosunku do okresu startu jej drugiej fali (wrzesień 2020).

W raporcie czytamy, że w trzech kolejnych pomiarach w okresie pandemii systematyczne rosła liczba respondentów posiadających pracę, którzy są bardziej gotowi na nowe propozycje niż przed pandemią. W najnowszym badaniu było to 63 proc., podczas gdy we wrześniu 2020 r.- 58 proc., a kwietniu 2020 r. - 54 proc.

Obecnie 40,5 proc. pracujących deklaruje, że zastanawia się nad zmianą zawodu lub specjalizacji, podczas gdy we wrześniu ubiegłego roku było to 37 proc., a w kwietniu 2020 r. - 36 proc.

„Można przypuszczać, że dyskusja o rynku pracy w obliczu pandemii podnosi wielu pracownikom świadomość zmian czekających na nich w obliczu COVID-19. „Nowa normalność” przyspieszyła ewolucję oczekiwanych przez pracodawców kompetencji, a także odchodzenie do lamusa części zawodów. Inne z kolei dopiero w przyszłości powrócą do dobrej kondycji, osłabionej choćby przez obostrzenia czy zamrożenie części sektorów gospodarki. W obliczu takiej sytuacji wiele osób gotowych jest na przekwalifikowanie się - czy to w perspektywie zmiany na stałe, czy też w celu uzyskania tymczasowego przychodu w obliczu obecnych trudności panujących w ich specjalizacji”.
- wskazano w komentarzu.

Szukamy nowej pracy i… obniżamy oczekiwania finansowe?

O ile znacząca część osób szukających nowej pracy byłaby skłonna przyjąć stanowisko poniżej swoich kwalifikacji (45 proc.), to tylko 29 proc. byłoby skłonnych obniżyć swoje oczekiwania finansowe.

Badacze pytali też o to, co zachęciłoby pracowników do przyjęcia oferty w obecnych okolicznościach. Na czele oczekiwań utrzymuje się propozycja wyższego wynagrodzenia (72 proc.), stabilne i bezpieczne zatrudnienie (57 proc.). Trzecie miejsce zajmuje stabilna pozycja samej firmy, na co wskazało 37 proc. respondentów.

Badacze po raz pierwszy zapytali także o znaczenie możliwości szczepienia dla ich decyzji rekrutacyjnych. Okazało się, że niecała jedna trzecia badanych (31 proc.) uznałaby gwarancję wcześniejszego szczepienia za element dodatkowo zachęcający do aplikacji na stanowisko. Kolejne 37 proc. przyjęłoby taką informację obojętnie, a 32 proc. - nie czułoby się zachęconych.

Blisko połowa (47,5 proc.) respondentów uczestniczących w badaniu Pracuj.pl wykonywała swoje obowiązki zdalnie. 22,5 proc. realizowało je wyłącznie z domu - pozostali wykonywali zadania w modelu hybrydowym. “To już kolejny pomiar (po wrześniu 2020 r.), w którym praca hybrydowa jest wśród badanych bardziej popularna od tej w 100 proc. zdalnej” - wskazano.

Najnowsze badanie Pracuj.pl oparte zostało na trzecim sondażu opinii pracowników i kandydatów, który został przeprowadzony w czasie pandemii koronawirusa. Pierwszy pomiar miał miejsce w kwietniu 2020 - czyli w dobie największej niepewności związanej z lockdownem, wzrostem zachorowań i trudnymi perspektywami gospodarczymi. Drugi - we wrześniu 2020, gdy nastroje na rynku były znacznie lepsze, a rynek ofert wykazywał pozytywne symptomy odrodzenia po bardzo trudnym drugim kwartale.
Raport „Rok nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rewolucji na rynku pracy” oparty został na wynikach badań przeprowadzonych przez dział badawczy Grupy Pracuj 10-18 lutego br. Wzięło w nim udział 1374 użytkowników portalu Pracuj.pl. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (profesjonalnego formularza internetowego). 

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP, Pracuj.pl

#pandemia #praca #styl życia #zmiana pracy #oferty pracy

albicla.com@MariolaLukawska
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo