Jak oświadczył rzecznik Białego Domu Vedant Patel mają oni też zbadać działania miejscowych władz w tej sprawie i ocenić możliwości podjęcia dodatkowych posunięć zapewniających opiekę i bezpieczeństwo tych dzieci. Dodał, że termin wizyty jest poufny ze względu na wymogi bezpieczeństwa i zapewnienia prywatności osób zainteresowanych.

Administracja Bidena jest coraz ostrzej krytykowana przez Demokratów i aktywistów organizacji broniących praw człowieka za to, że pozbawione opieki dzieci migrantów oraz rodziny z dziećmi są zbyt długo przetrzymywane w obozach przejściowych.

Zdaniem krytyków osoby te powinny być zwalniane na okres oczekiwania na rozpatrzenie ich wniosku o azyl.

Tylko w ub. środę amerykańska Straż Graniczna zatrzymała ponad 4500 migrantów nielegalnie przekraczających granicę z USA. Była to rekordowa liczba zatrzymanych w ciągu jednego dnia. Wyrażane są obawy, że jest to zapowiedź kolejnego masowego napływu migrantów z krajów Ameryki Środkowej.