Biskupi nie godzą się z wyrokiem płockiego sądu. "Przyzwolenie na jawne i publiczne profanacje"

Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił trzy kobiety podejrzewane o obrazę uczuć religijnych poprzez rozlepianie naklejek przedstawiających Matkę Bożą w tęczowej aureoli. Niezadowolenie z wyroku sądu wyrazili płoccy biskupi oraz Akcja Katolicka Diecezji Płockiej. "Działania, których dotyczyło postępowanie sądowe, w sposób oczywisty naruszały ład społeczny i – w swojej istocie – są zaprzeczeniem idei tolerancji, na którą powołują się sprawcy" - piszą biskupi w opublikowanym stanowisku.

fot. Maciej Luczniewski/Gazeta Polska

Biskupi diecezji płockiej wydali oświadczenie, w którym podkreślili, iż nie godzą się z wyrokiem uniewinniającym oskarżone o rozlepianie nalepek z Matką Bożą Częstochowską w tęczowej aureoli.

"Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wyrok Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 2 marca 2021 r., w sprawie dotyczącej profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w naszym mieście, w kwietniu 2019 r. Zauważamy, że działania, których dotyczyło postępowanie sądowe, w sposób oczywisty naruszały ład społeczny i – w swojej istocie – są zaprzeczeniem idei tolerancji, na którą powołują się sprawcy"

- napisali we wspólnym oświadczeniu biskup płocki Piotr Libera, biskup pomocniczy tej diecezji Mirosław Milewski oraz biskup senior Roman Marcinkowski.

"Nie godzimy się z wyrokiem, który przez wielu określony już został jako jawne przyzwolenie Państwa na działania wymierzone w religię katolicką, cześć Matki Bożej i przedmioty kultu z Nią związane oraz uczucia katolików. Wyrażamy głęboką nadzieję, że sąd II instancji, zgodnie z prawem, opowie się przeciw dokonanej profanacji, przywracając zachwiane poczucie sprawiedliwości"

- oświadczyli biskupi płoccy w swym stanowisku.

Osobne oświadczenie wydała też Akcja Katolicka Diecezji Płockiej. Podkreślono w nim, że "katolicy świeccy, członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, wyrażają swoje najwyższe zaniepokojenie wyrokiem Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 2 marca 2021 r., w sprawie z art. 196. kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej".

"Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej nie mogą pogodzić się z wyrokiem sądu, który odczytać można jako przyzwolenie na jawne i publiczne obrażanie uczuć osób wierzących i na profanowanie Jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny"

- brzmi oświadczenie podpisane przez prezesa, zarząd i Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.

We wtorek Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił trzy oskarżone w procesie o obrazę uczuć religijnych. Sprawa dotyczy rozlepiania w 2019 r. wokół jednego tamtejszego kościoła św. Dominika nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji.

Sprawa Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. dotyczy wydarzeń z nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r., gdy wokół kościoła św. Dominika w Płocku rozlepiono nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone były aureolami w barwach tęczy. Nalepki te pojawiły się wówczas m.in. na koszu na śmieci i na przenośnej toalecie.

 

Źródło: niezalezna.pl, pap

#Płock

albicla.com@michaldzierzak
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo